Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16391 dokumentum

OSZK KÉRDŐÍV
Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés 2017

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megismerni, hogy az Országos Széchényi Könyvtár online szolgáltatásai mennyiben felelnek meg az Ön számára, hogy azokat a jövőben, lehetőségeinkhez mérten, az Önök igényeinek megfelelően alakíthassuk. Kérjük, kattintson ide és töltse ki kérdőívünket!

A válaszadás önkéntes és név nélküli, közreműködését előre is köszönjük.

Gróf Bethlen Miklós önéletírása / Bethlen Miklós ; közreadó Szalay László

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Klasszikus magyar irodalom
államférfi, politikatörténet, magyar történelem, magyar irodalom, Bethlen Miklós (1642-1716), Erdély, 17-18. sz.

"Azon szent Isten ... legyen bizonyságom nekem ezekről: 1. Hogy tehetségem s erötlenségemhez képest valóságos igazsággal irok az én életemröl mindeneket, noha, úgy hiszem, némely dolgokat alig hihet el az olvasó... 2. Hogy én ezt nem az haszontalan hírnek, névnek viszketeges kivánságából cselekeszem."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16791   2017-04-21

Gróff Bethlen Miklós' ifiukori életének, úgy Erdély ország' akkori történeteinek, tulajdon magától Frantzia Nyelven való le-irása / Bethlen Miklós

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Klasszikus magyar irodalom
államférfi, politikatörténet, magyar történelem, magyar irodalom, Bethlen Miklós (1642-1716), Erdély, 17-18. sz.

"...Atyám tudtomra adta, hógy nem lévén rajtam-kivül más gyermeke, legnagyobb öröme lenne, hogy ha a' Házosságról gondólkodnám, eröltetni ugyan nintsen szándékában; de ha ugyantsak, arra réá-venném magamat, nagy vigasztalására, és örömére válna; mindazonáltal ezen dologban; úgy a' választásban-is szabad akaratot enged nékem."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16790   2017-04-21

Szombatos ima- és énektöredékek : (Bogáthi-psalterium töredéke)

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallási szövegek
zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, szombatosok, unitárius egyház, Erdély, 17. sz.

"Egy szűvel most minden Urat dicsérje réghi rendeléseről emlegesse, Szombattyát hiven szeretettel illye, légyen ezen Törvényén esze kedve."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16789   2017-04-21

A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései = Current issues of the national and EU administrative procedures (the ReNEUAL model rules) / szerkesztő Gerencsér Balázs Szabolcs, Berkes Lilla, Varga Zs. András

Államjog, Közigazgatás, önkormányzatok, Polgári jog, Államigazgatás általában, Európai Unió
eljárásjog, közigazgatási eljárás, közigazgatási jog, közigazgatási ellenőrzés, Európai Unió joganyaga, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió, 21. sz.

"Az európai közigazgatási jognak nem minden eleme jelenik meg az Európai Unió írott jogforrásaiban, mivel az európai közigazgatási jognak még ma sincs egységes, átfogó, kodifikált szabályozása. Ebből következően ezen a jogterületen az esetjog kiemelkedő jelentőséggel bír."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16787   2017-04-21

Amado Mio és Szélvész királykisasszony : Serfőző Levente regénye / Serfőző Levente ; fordító Serfőző Levente

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
amerikai magyar irodalom, bűnügyi regény, 21. sz.

"Katalin felhajtotta BMW kocsiját a várba. A Nemzeti galéria főbejáratához közel leparkolta és bement. – Szörnyű csalódás, – füstölgött magában. – Azt hittem, hogy a festmény megér legalább egy millió eurót. Nemcsak a pénzről van itt szó, ez olyan mintha a szívedet tépték volna ki, és ősi örökségem utolsó maradványait vették volna el."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16786   2017-04-21

Felelet Báró Kemény Gábor néhány szavára / Eötvös József

Politikatörténet, Politikai elméletek, Magyar belpolitika
reformkor, politika, politikai eszme, politikus, vita, Kemény Gábor (1830-1888), röpirat, Magyarország, 1859, 19. sz.

"Röpiratod, melyet a napokban e czim alatt: Nehány szó báró Eötvös Józsefhez közrebocsátottál, mint magad mondád, nem azért iratott, hogy bárkit is megtámadjál, vagy meddő, sőt épen kártékony tollharczot idézzél elő, egyedüli czélod inkább csak az vala, hogy te s mások a közügy érdekében tisztába jőjjetek egypár kérdés felett..."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16785   2017-04-20

Néhány szó báró Eötvös Józsefhez / Kemény Gábor

Politikatörténet, Politikai elméletek, Magyar belpolitika
reformkor, politika, politikai eszme, politikus, vita, Eötvös József (1813-1871), röpirat, Magyarország, 1859, 19. sz.

"Lehetséges-e a történelem fejleményeit csak úgy könnyü szerével, semmiben venni, ha azok helyesek; sőt ha helytelenek is voltak? Nem kényszeritőleg és parancsolólag követelik-e folytatásukat a mult fejleményei a jövőben? Lehet-e, bár a legtökélyesebb elmélet szerint is, helyesen egyszerre alakitni át államviszonyokat?"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16784   2017-04-20

Origó eszperantó írásbeli vizsga : Alap-, közép- és felsőfokon / Salga Attila

Nyelvoktatás
eszperantó, nyelvkönyv

"Olvassa el az alábbi állítást, majd fejtse ki a véleményét az állításról eszperantó nyelven 12-15 sor terjedelemben.
Nuntempe ekzistas ĉirkaŭ 3000 lingvoj. De jaro al jaro mortas etnaj lingvoj. Tio estas grava perdo por la homaro. Kio estas ties kaŭzo? Kiel eblas tion preventi?"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16783   2017-04-20

Szombatos énekeskönyv

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallási szövegek
zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, szombatosok, Erdély, 17. sz.

"Ved füledben Uram az én sok kiáltásom, lásd meg és tekéntsd meg az én sok búdosásom, én édes Istenem, kegielmes Vezérem, értsd meg fohászkodásom."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16782   2017-04-20

Blender - látvány és animáció / Kisantal Tibor

Számítógépes grafika, Multimédia, virtuális valóság, Felhasználói szoftverek
számítógépes grafika, animáció, felhasználói program, szabad szoftver

"A Blender sok területen bizonyított az utóbbi időben. Rendszeresen hivatkoznak rá, mint a kereskedelmi animációs programok nyílt forrású alternatívájára. Számon tartják a szakmában. Nagyszámú szakkönyv jelenik meg a használatáról. Több oktatással foglalkozó cégnek is megéri tréninganyagokat fejleszteni hozzá..."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16780   2017-04-20

Tangó : három lépésben / Tar Károly

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"A fások óvári klubjának táncestélyein szedett össze egy ehhez hasonló fülbemászó tangót fiatalkorában, ma is ez hömpölyög benne, hol vidáman, hol méltóságteljesen nosztalgiahabot úsztatva egyenruhában masírozó hétköznapjai fölött, amelyek egykedvűen görögnek tova élete gubancaival együtt."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16779   2017-04-19

Énekeskönyv : (Istendicséretek és psalmusok) / Bölönyi János Zsigmond

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallási szövegek
zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, unitárius egyház, Erdély, 17. sz.

"Mayd zep dolgot mondok kérlek meg hallyatok,
Es tü mind feienként azt meg tanollyatok,
Es mindeneknek nagy bizodalommal meg praedikallyatok."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16778   2017-04-19

Martius Galeot könyve Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről / Galeotto Marzio ; közreadó Kazinczy Gábor

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1526 előtt
magyar irodalom, humanizmus, reneszánsz, történelmi forrás, uralkodó, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), 15. sz.

"Ha valamennyi olasz fejedelem s a külföldi, királyok életét és erkölcseit tekintem s figyelmes vizsgálat alá veszem: alig találok egyet is, kit a dicsőség bármely nemében Eléd tehetnénk vagy bár csak hasonlíthatnánk is Hozzád, fölséges MÁTYÁS, győzhetlen király."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16777   2017-04-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom