Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13505 dokumentum

1% A MEK EGYESÜLETNEK

Ha szeretné támogatni a munkánkat, akkor kérjük, hogy ajánlja fel 2014. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékát a MEK Egyesület javára. Egyesületünk adószáma: 18100277-1-41 További információk a http://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm oldalon találhatók. (Az egyéb támogatási lehetőségekről pedig a http://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html lapon tájékozódhat.) A tavalyi 1%-os SZJA felajánlást klasszikus szépirodalmi művek korrektúrájára, valamint a Digitális Képarchívum bővítésére fordítottuk.

Előre is köszönjük a segítségét!

Kis magyar fonológia : Válogatott karcolatok / Siptár Péter

Hangtan
fonológia, fonetika, nyelvészet

"Saussure nem hagyott ránk kidolgozott fonológiai elméletet. A Cours-ban használta ugyan a phoneme és phonologie terminusokat, de nem a későbbi, ma is ismert szóhasználatnak megfelelően: fonológiának nevezte a konkrét beszédhangok artikulációs és akusztikai szempontú szinkrón vizsgálatát, vagyis a mai értelemben vett fonetikát..."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13882   2015-03-06

Sorshármasság / Szebeni Sándor ; szerkesztő Fuchs Izabella

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Keserves ahogy a szeretet
terel a mennyei akolba
már az isten is belefáradt
bújik égő csipkebokorba"

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13881   2015-03-06

Magyar encyclopaedia, az az minden igaz es hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és magyar nyelven világra botsátása / Apáczai Csere János

Régi magyar szövegemlékek, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története, Pedagógiai lélektan, Vallástörténet
régi nyomtatvány, művelődéstörténet, irodalomtörténet, oktatástörténet, Apáczai Csere János (1625-1659), Magyarország, Erdély, 17. sz.

"1. Mivel gyermeki állapatban születtettünk, és a' meg erezhetö dolgokrol sokféle iteleteket töttünk, minek elötte a' mü okosságunkal egészszen élnénk, a' sok eleve valo iteletekkel félen fordittatunk az igaznak meg isméréséröl 2. Mellyektöl meg nem szabadulhatunk semmikeppen..."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13880   2015-03-06

Elme játékjai / Aranka György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 18-19. sz.

"Ez alatson sáros Főldnek
Hajdoni Polgárjai.
Az halandó Embereknek
Halhatatlan Társai."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13879   2015-03-06

Montecarlo és játéktermei / Korchmáros Kálmán

Szerencsejátékok, Szórakozás- és játéktörténet, Valószínűségszámítás, Játékelmélet, Külföldi országok, városok
szerencsejáték, játékkaszinó, rulett, valószínűség-számítás, Monte Carlo, Monaco, 19. sz.

"A hessen-homburgi kis őrgrófság székhelye lett találkozója Európa összes játékosainak, mert père Blanc értette a módját, hogy mikép csináljon versenyt Badennek és Wiesbadennak. A reklám értékét és a külsőségek hasznosságát ez a nagyszabású vállalkozó idejében fölismerni és értékesiteni tudta."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13878   2015-03-06

Panoráma / Karinthy Frigyes

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Megfordulok. A lécen, sorba rakva, durva, sárga fejek, agyonvert emberek feje, mindegyik alatt név. Jó ismerőseim, egyenkint és összesen, - ezek a Borzalom-kamra szinészei és egyben közönsége is. A napihirek és rendőri hirek hősei ezek és az Életuntak rovat állandó, napi munkatársai..."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13877   2015-03-06

Válogatott elbeszélések a Dekameronból / Giovanni Boccaccio ; fordító Radó Antal

Klasszikus világirodalom
olasz irodalom, 14. sz.

"Volt a mi városunkban, miként az idősebb emberek beszélik, egy igen tekintélyes és gazdag kereskedő, a kit Leonardo Sighierinek híttak, s a kinek volt a feleségétől egy Girolamo nevű fia; ennek a születése után, rendben hagyván minden dolgait, elköltözött az életből."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13876   2015-03-05

Egy lap Baja szabad királyi város történetéből / Margalits Ede

Helytörténet, helyismeret
helytörténet, céllövészet, társasági élet, Baja, 19. sz.

"Az 1803-ban alakult lőkerti társaság Baja város mivelt közönségének egyedüli gyülhelye lett; számos szép intézvény itt lett először megbeszélve s igy itt lettek azon magvak először elvetve, melyek később oly üdvös gyümölcsöket voltak termendők: jó és balsorsban itt osztoztak meg e város lakói..."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13875   2015-03-05

A vörös álarc : Regény / Péczely József

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, 20. sz.

"Hogy nem vándorló, az bizonyos. Megérzi azt az ember. Nem az. Nem. Mit is keresne egy vándorló éjnek idején itt a rengeteg közepén? Hisz erre az országút, se járt ösvény... Még csak világot se láthat, ami ide vezethette volna. Csak rabló lehet. Talán éppen a vörös álarcos..."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13874   2015-03-05

Michelangelo élete / Romain Rolland ; fordító Éber László

Művészettörténet, Festészet, grafika, Szobrászat, kerámiaművészet
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), képzőművész, reneszánsz, festészet, szobrászat

"Bizonyos, hogy nem volt gyengéd polgártársai irányában. Szabad lélekzetű, széles mellű géniusza megvetette köznapi művészetüket, modoros szellemüket, lapos realizmusukat, érzelmességüket, elpuhult aprólékosságukat. Keményen bánt velük, de szerette őket."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13873   2015-03-05

Livió főhadnagy : Regény két kötetben / Pekár Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Szemeik találkoztak: a Livio szemei feketés-zöldek voltak mintegy aranyporral beporozva s oly különösen forogtak, hogy a szemfehérjét a golyók körül mindig látni lehetett... a Loláéi mohazöldek voltak, szélei felé kékes szinbe menve át s hosszu fekete pilláik alatt állandóan, mintha valami vészes deliriumban aludtak volna."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13872   2015-03-05

Lessons learned : Adapting and using the WAVE training programme on combating violence against women

Kriminológia, viktimológia, Deviancia, bűnözés, Szociálpszichológia, Nők, feminizmus
nők elleni erőszak, erőszak, áldozat, nőmozgalom, egyesület, Magyarország, Európai Unió

"It was our aim to create a training programme tailored to Hungarian realities and to have access to a pool of cofacilitators from different professions who are able to organise and run short awareness-raising trainings within their own professions along with NANE's own trainers."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13871   2015-03-05

Integrated client service for victims of violence against women : The results of a pilot programme / Spronz Júlia, Wirth Judit

Kriminológia, viktimológia, Szociálpszichológia, Nők, feminizmus
nők elleni erőszak, áldozat, mentálhigiénia, érdekképviselet, nőmozgalom, módszertan

"All of the sources confirm that victims of domestic violence, because of the complexity of domestic violence and its multiple impacts on victims, need an equally complex treatment in order to be able to find their way out of violence. Violence between intimate partners has damaging physical, psychological, economic and medical consequences."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13870   2015-03-04                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom