Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13762 dokumentum

A Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében / Fraknói Vilmos

Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet
régi kézirat, illuminált kézirat, kódex, könyvritkaság, kézirat-katalógus, magánkönyvtár, könyvtörténet, ifj. Emich Gusztáv (1843-1911), Magyarország, középkor, Hunyadiak kora

"Eszerint öt olyan munkával ismertet meg az Emich-kódex, melyek Mátyás könyvtárában megvoltak, és mind ritkaságuk, mind szövegük megbízhatósága tekintetében az olasz diplomata-tudós szemeiben érdemeseknek tűntek föl arra, hogy róluk másolatokat készíttessen, a melyek Olaszország tudományos gyűjteményeit voltak hivatva gazdagítani."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14140   2015-05-28

Statisztikai programrendszerek / Kis-Tóth Lajos, Lengyelné Molnár Tünde, Tóthné Parázsó Lenke

Felhasználói szoftverek, Számítógépes alkalmazások, Statisztika
felhasználói program, szoftver, statisztika, statisztikai elemzés, kutatásmódszertan, SPSS

"A statisztikai számítások során gyakori feladat, hogy a többszöri válasz-adások alapján elemzés megvalósítása válik szükségessé. A kérdésben a válaszok logikailag összetartozó változók együttese. A feldolgozás során arra vagyunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek válaszai milyen gyakorisággal kerültek kiválasztásra."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14139   2015-05-28

Hálózati operációs rendszerek / Kerecsendi András

Operációs rendszerek, Helyi hálózatok, Internetes technológia
számítógép-hálózat, operációs rendszer, szerver, webszerver, internet, Windows

"A hálózati operációs rendszerek (angol elnevezése: network operating system) olyan szoftverek, amelyek lehetővé teszik az adatok, állományok, felhasználók, felhasználói csoportok, alkalmazások, hálózati biztonság és egyéb hálózati funkciók kezelését. Ezeket a szolgáltatásokat alapvetően a LAN-on, helyi hálózaton belül tudja nyújtani."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14138   2015-05-28

Weblapfejlesztés / Kvaszingerné Prantner Csilla, Nagy Dénes

Internetes technológia, Programozás
weblapszerkesztés, web, HTML, JavaScript, programozás, internet

"A weblapkészítés nem csak abból áll, hogy egy weboldalt előállítunk, ami jól működik; hanem az is fontos, hogy olyan weboldalt állítsunk elő, amely a későbbiekben könnyen karbantartható, könnyen bővíthető, módosítható és könnyen fenntartható, azaz könnyedén elvégezhetőek rajta a napi frissítések."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14137   2015-05-28

Katalog der Bibliothek des Herrn Ritter von Emich Gustav ... in Budapest : Naturgeschichtliche Abtheilung, insbesondere Entomologie (Coleoptera und Lepidoptera)

Könyvtártörténet, Katalógusok, Biológia általában, Tudománytörténet
könyvtári katalógus, könyvtártörténet, természettudomány, biológia, állattan, növénytan, rovartan, ásványtan, ifj. Emich Gusztáv (1843-1911), Budapest, 1882, 19. sz.

"Entomologia. Scripta miscellanea
L'Abeille. Journal d'Entomologie (monograph. d. Coleopt. etc.) publié p. A. de Marseul. 23 vols, und 1886-88 erschienene sämmtl. Hefte. Paris, 1864-88. 8. fig. 14 Hlbfzbände, Rest broch. Ganz completes Exemplar."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14136   2015-05-28

Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására tót ajkú népiskolákban : Tanítók számára = Návodná kniha k vyučovaniu uhorskej reči v pospolitých školách / Groó Vilmos

Nyelvoktatás, Alsófokú oktatás
magyar nyelv, szlovák nyelv, idegennyelv-oktatás, nyelvoktatás, elemi iskola, magyarországi szlovákok

"Opakovacie otázky k ústnemu cvičeniu pri jednotlivých vetách: Hány fiu van itt, kinek a neve Samu? Sándor? András? Van-e tantermünkben fogas? Hol tartod te kalapodat? kendődet? felső ruhádat? Miből van vagy lehet a sapka? Milyen részei vannak a sapkának?"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14134   2015-05-28

Az ember tragédiája : Jegyzetekkel és magyarázatokkal kiadta Alexander Bernát / Madách Imre

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története, Műelemzés
magyar irodalom, drámai költemény, drámaelemzés, műelemzés, műkritika, kritikai kiadás, 19. sz.

"A főkérdés itt: mit akart a költő egész művével mondani? Mely eszme vonul végig az egészen és ád neki egységet? Hogyan öltött ez az eszme művészi formát? Ezek az eszthetikai elemzés föladatai. Más fajta kérdések is fontosak. Hogyan keletkezett a mű?"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14133   2015-05-28

Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei : 1770-1838 / Ecsedi István

Geodézia, térképezés, Festészet, grafika, Könyvművészet, tipográfia
kartográfia, térképrajzolás, rézmetszet, metszetkép, alkalmazott grafika, nyomdászattörténet, Karacs Ferenc (1770-1838), 18-19. sz.

"...Nagy huza-vona s a művészt és családját lesújtó szerencsétlenségek közepette születhetett meg Európa Magyar Atlasza, melyhez hasonló nagy alkotást még azóta nem mutathatott fel kartografiai irodalmunk. Nem vásári munka, hanem a művész egész lelke, ügyessége és gondossága bele van öntve."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14131   2015-05-27

Múltba nézek... : Bánréve és a vasút / Rónaföldi Zoltán

Helytörténet, helyismeret, Ipar- és technikatörténet, Vasút, Ipartörténet
vasút, vasúti közlekedés, közlekedéstörténet, helytörténet, Bánréve, Ózdi kistérség, Borsod megye, Gömör vármegye, 19-20. sz., 1871-1965

"Az igazi nagyszabású változások azonban 1871-ben következtek be a Sajó völgyi vasútvonal Miskolc - Bánréve vonalszakaszának megépítésével. Ezt követte a gömöri kohászat, bányászat érdekeire való tekintettel a Bánréve - Feled - Fülek vonal építése, majd a Bánréve - Dobsina vasúté."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14130   2015-05-27

Világ : Annotált repertórium / szerkesztő Borsos Attila

Folyóirat repertóriumok
repertórium, napilap, Világ, 1916

"330. sz. nov. 26.
1723. JÁSZI Oszkár: Trónváltás és belpolitika. /Vcikk/ 1-2 p. [Tanítás, szervezés, erkölcsi fegyelem és nemzetközi szövetkezés, ezek a magyar demokrácia háború utáni erőforrásai.]"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14129   2015-05-27

Fünf Jahrhunderte seit Gutenberg = Öt évszázad Gutenberg óta

Könyvművészet, tipográfia, Könyv- és írástörténet, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
könyvritkaság, könyvtörténet, könyvkötészet, nyomdászattörténet, kulturális kiállítás, könyvnyomtatás, grafika, Németország, Budapest, 1940

"Die Schönheit eines Buches liegt nicht in seinem Inhalt allein, nicht ausschließlich in dem Geistigen, das über den gedruckten Buchstaben vom Willen und Wissen des Verfassers spricht; sondern vielerlei muß zusammenkommen, ehe man ein Buch wirklich schön nennen darf."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14128   2015-05-27

A mi szivünk : Regény / Guy de Maupassant ; fordító Zempléni P. Gyula

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Mariolle André közel harminczhét éves volt. Gazdag is volt és mint ilyen, bátran áldozhatott kedvteléseinek. Sokat utazott, igen szép kép- és műgyüjteménye volt. Mondották róla, hogy szellemes ember, de egy kicsit túlcsapongó, fesztelen, szeszélyes és gunyolódó is."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14127   2015-05-27

Cilike búcsúja / Tutsek Anna

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Cilike azt hitte, hogy elvégezte már minden kötelességét, s most már csak a pihenés, a nyugalom lesz osztályrésze. Most már elbúcsúzhat mindenkitől, azoktól is, akiknek fiatal korában annyi örömöt, annyi derűs órát szerzett s azoktól is, akiknek életét irányította, helyes mederbe igazította."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14126   2015-05-27                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

ELDORADO
Elektronikus dokumentumküldés

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom