Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18465 dokumentum

Nász apróban / Máté G. Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 21. sz.

"Már jó ideje érzem, hogy itt nincs rendben valami. Olyan bonyodalmak történnek a Földön, mintha ez egy képzeletbeli, meseszerű világ lenne, amelyben sok a gonosz cselszövő, a zsákos ember, meg a lelketlen vasorrú bába, és ők, valamint a hozzájuk hasonlók forgatják olyan irányba az eseményeket, amelyekből a história többi résztvevőjének csak baja származik."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18885   2018-12-11

Epiktétos kézikönyvecskéje vagyis A stoikus bölcs breviáriuma [Hangoskönyv] / Epiktétos ; fordító Sárosi Gyula

Ókori filozófiák, Antik irodalom
filozófia, ókori görög irodalom, etika, sztoicizmus, hangoskönyv, ókori Görögország, ókor

"Ha haladni akarsz a bölcsességben, akkor vesd el az ilyen gondolatokat: »Ha nem törődöm a vagyonommal, nem lesz miből élnem!« »Ha nem fegyelmezem a szolgámat, haszontalan ember lesz belőle.« Jobb éhen halni bánat és félelem nélkül, mint bőségben, de ugyanakkor teméntelen zaklatásban élni."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18884   2018-12-11

Magyar nevelés, népi gondolat : Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez / Virt László

Társadalomtörténet, Művelődéstörténet, Nevelés- és iskolatörténet, Szociálpszichológia, Közművelődés, népművelés
pedagógus, társadalomtörténet, neveléstörténet, szociálpszichológia, Karácsony Sándor (1891-1952), Kodály Zoltán (1882-1967), Márton Áron (1896-1980), Németh László (1901-1975), Magyarország, 20. sz., Horthy-korszak

"Lehet magyarkodni, de a díszmagyarba oly' szívesen öltöző magyar úri rétegeknek a saját népüktől való idegenségét Kodály is regisztrálta, emellett Kodály és Németh László is feljegyezték, hogy a románok és a szlovákok között nincsenek olyan kaszthatárok, mint nálunk, magyaroknál."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18883   2018-12-11

Agora Budapest : Egy képzőművészeti program 25 éve = Agora Budapest : 25 years of a fine art's program / Győrffy Sándor

Képzőművészet általában
képzőművészet, alkotótábor, fesztivál, Budapest, 21. sz.

"A műalkotások által kifejezett gondolat sohasem jelenik meg egzakt módon. Mi az a belső igény, késztetés, ami létrehozza ezeket a műveket, amelyek segítségével alkotó és a vele szellemi közösséget vállaló befogadó egymásra talál? Talán a lélek rezdüléseinek, a lélek utazásának megtestesülésre vágyása."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18882   2018-12-11

Jel-kép, tűzzel-vassal : 2017. szeptember 28 - november 2., ... Budapest ... / Hernádi Paula

Iparművészet, divattervezés, Művészettörténet
képzőművész, zománcművészet, Magyarország, 20-21. sz.

"1947-ben született Budapesten. 1966-70: Egri Tanárképző főiskola, földrajz-rajz szak, mestere Blaskó János festőművész 1974-77: Budapesti Képzőművészeti Főiskola kiegészítő tanár szak, mestere Bráda Tibor festőművész. 1978: Tagja a Művészeti Alapnak, jelenleg a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE)."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18881   2018-12-11

Az utolsó mohikán / James Fenimore Cooper ; fordító Vachott Sándorné

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
amerikai irodalom, ifjúsági regény, 19. sz.

"Chingachgook még egyszer általános figyelem tárgya lőn. Még nem beszélt és mégis vágytak e fontos eseménynél oly nevezetes főnöktől valami vigasztalót és tanulságost hallani. A nép kivánatát kitalálva, fölemelkedék a harczos s leküzdve fájdalmát, legutóbb köpenyébe burkolt komoly arczát feléjök fordítva, szilárd szemekkel nézett körül."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18880   2018-12-11

A székelykereszturi unitárius gymnasium történelme / Sándor János

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Helytörténet, helyismeret
iskolatörténet, gimnázium, középfokú oktatási intézmény, neveléstörténet, unitárius egyház, Unitárius Gimnázium (Székelykeresztúr), Székelykeresztúr, Erdély, 18-19. sz.

"1792.-ben pedig Pálffy Sámuel a Székelységet és az Espereseket hivja fel, hogy Sz.-Keresztúron állítassék fel egy felsőbb iskola. ... A homoród-almási zsinat 1793. julius 10-én 11b. jk. Sz. alatt kimondotta, hogy Székely-Keresztúron egy gymn. állítassék..."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18879   2018-12-10

Ősiség / Gosztonyi Miklós

Magyar történelem 1791-1867, Polgári jog
földbirtok, földjog, törvény, jogtörténet, Magyarország, 19. sz.

"... Az Ősiség, - a magyar nemesi birtoklati rendszer magát túlélte, az többé nem állhat, annak meg kell szüntettetnie! ... Ha tehát további változtatás kell, a mint hogy elkerülhetlen is, változtatni kell az abba ütköző régi rendszeren; vagyis az ősiség már tovább fenn nem tartható."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18878   2018-12-10

A kat. hitelemzés története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért

Vallástörténet, Keresztény vallások
vallásoktatás, katekizmus, keresztény vallás, vallástörténet, Magyarország

"A magyar nemzet első hittanitói a benczések voltak. Magyarország keresztény hitbéli oktatásának a honfoglalás után fő tényezői a monostori és káptalani iskolák. »A benczés szerzetesek voltak tulajdonképpeni terjesztői a kereszténység áldásainak, első alapitói, a nép mindennemű kulturája és kiképeztetésének.«"

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18877   2018-12-10

A városi fiú / Berkes József

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"... Történetemet még a szűk családom is csak részben ismeri, és szeretném, ha emlékeim fennmaradnának, és az én emlékeimben létező már rég elhunyt, vagy még meglévő barátoknak, volt munkatársaknak legalább a neve tovább élne. ... Megmutatom, honnan indultam, mivé és kivé lettem tulajdonképpen."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18876   2018-12-10

Magyarország története nemzetközi helyzetünk szempontjából / Kőváry László

Magyar történelem általában
magyar történelem

"A görög írók által már Pruth és Szeretnek nevezett s a Bug és Dnyszter folyók között telepednek le. Mit a folyók akkori Etel nevéről Etelköznek, vízköznek, Konstantin császár Atel-kuzunak nevez. Meglehetős mocsáros terület, honnan a görög-római hódítás is meghátrált volt. De már látszanak a Kárpátok."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18875   2018-12-10

Keresztül-kasul Európán / Csippék Ferenc

Utazás általában, Külföldi országok, városok, Klasszikus magyar irodalom
útirajz, magyar irodalom, Nyugat-Európa, 19. sz.

"Magyarország és Budapest mindent önmagának és a magyar nemzet áldozatkészségének köszönhet, Ausztria és Bécs ellenben mindig másokon élősködött. Akármerre lépünk, bármelyik muzeumába vagy tárlatába térünk, szemünkbe ötlik a sok idegen származásu nevezetesség."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18874   2018-12-10

Magyar királyok és hősök csarnoka regényes jelenetekkel / Hohenauer Ignác ; illusztrátor Szemlér Mihály

Magyar történelem 1526 előtt, Hadtörténet, Klasszikus magyar irodalom
magyar történelem, történelmi személy, uralkodó, hősiesség, magyar irodalom, ifjúsági könyv, történelmi olvasókönyv, középkor

"Géza vagy Győző, Taksony fia, huszonhárom éves volt, midőn atyja halálával fejedelemmé lőn. Azon csapások, melyek, változván a szerencse, atyja életében a nemzetet nyugaton és keleten érék vala, ellenszenvet költének fel benne a félszázadnál tovább folytatott rabló kalandok ellen."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18873   2018-12-07                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom