Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14649 dokumentum

Szülőföldem : Erdővidéki történetek / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"...Lenézett a faluba s hosszan megpihent a tekintete egy vörös cserépfedelü házon. Kanyarogva szállt a füst annak a háznak a kéményéből, a füst közt megvillant egy-egy szikra is s úgy tetszett neki, mintha hallaná is dalos hangját a leánynak, akihez hasonlatost, szépet nem talált a falujában, nem egész Erdővidéken."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15026   2016-02-10

Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán / Gyalókay Jenő

Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet
1848/49-es forradalom és szabadságharc, hadjárat, hadművelet, Erdély, 1849

"Ha mindezt a kevéssé vagy egyáltalán nem ismert körülményt számba vesszük, máris megvan a válasz erre a kérdésre: miként kaphatott az alig megszületett erdélyi magyar sereg akkora erőre, hogy a december elején szenvedett kudarc ellenére is, diadalmasan küzdhette végig a téli és a tavaszi hadjáratot?"

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15025   2016-02-10

Kalmár László Országos Matematikai Verseny : Feladatok és megoldások / szerkesztő Juhász Péter

Algebra, Geometria, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás
matematikatanítás, feladatgyűjtemény, alapfokú oktatás, középfokú oktatás, tanulmányi verseny, 2007-2012

"Bontsuk fel egy kocka mind a 6 lapját két-két téglalapra úgy, hogy mindegyik téglalap 5 másikkal legyen egy oldalban vagy oldalának egy szakaszában határos!
A 2. ábrán láthatunk egy megfelelő felbontást. Minden lapot két egyforma (egybevágó) téglalapra bontottunk."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15024   2016-02-10

Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére / szerkesztő Döbörné Fizel Natasa, Nóbik Attila

Pedagógia általában, Nevelés- és iskolatörténet
pedagógia, neveléstörténet, neveléstudomány

"A rendszerváltás körüli évektől a pedagógiatörténet-írás mind tematikájában, mind szemléletmódjában egyre több figyelmet fordított az 1945 utáni korszak pedagógiáinak és közoktatás-politikájának az elemzésére. E történetírói munkák döntő többsége a folytonosság és megszakítottság problematikája köré rendezhető."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15023   2016-02-10

Szemelvények az angolszász könyves szaknyelvből / Kiesz Réka

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Könyvkiadás, Sajtó- és médiatörténet, Többnyelvű szakszótárak, Értelmező szótárak
nyomdaipar, papíripar, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, szaknyelv, szakkifejezés

"Fleuron (printer's flower): Nyomdai cifra; régen csak virágalakú díszítés, mára egyéb minták is Nyomdászok által használt egy betű nagyságú, eredetileg virág alakú nyomdai díszítés. Bár egy betűből, de gyakran több elemből álló mintasor részeként egységes mintában nyomtatták."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15084   2016-02-10

Zrinyi Miklós könyvjegyzetei / Zrínyi Miklós ; közreadó Drasenovich Mária

Magyar irodalom története, Könyvtártörténet
Zrínyi Miklós (1620-1664), magánkönyvtár, író, költő, hadvezér, magyar irodalom története, 17. sz.

"Olyan könyvet, melyben kétségtelen hitelességű Zrínyi jegyzet van, 38-at találtam. Ezek alapján most már könnyen megállapíthatjuk, hogy könyvtárának mely könyvei érdekelték leginkább Zrínyit. A legtöbb jegyzetelt könyv történeti munka. Érdekelte őt általában az európai nemzetek és államok története..."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15022   2016-02-09

Petőfi oltárára / Móra Ferenc

Magyar irodalom története, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom története, magyar irodalom, Petőfi Sándor (1823-1849), kultusz, Magyarország, 19. sz., 19-20. sz.

"Van-e Petőfi-kultusz? Félesztendővel ezelőtt még azt feleltem volna erre a kérdésre: nincs. Pedig már akkor igen benne voltunk a centennáris Petőfi-kultuszban. Magam is csináltam, ahogy tőlem telt, vagy husz előadáson, Budapesttől a battouyai moziig."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15021   2016-02-09

Der künstlerische Schmuck der Corvin-codices / Hoffmann Edith

Könyvművészet, tipográfia, Művészettörténet, Könyv- és írástörténet
kódex, kódexírás, festészet, miniatúra, iniciálé, illuminált kézirat, művészettörténet, 15. sz.

"Die erste Spur eines Illuminators in Ofen können wir 1471 vermerken. In diesem Jahre spricht König Matthias in seinem an Pomponius Laetus gerichteten Schreiben von seinem Miniator namens Blandius »miniatorem nostrum Blandium«, der erst vor kurzem aus Rom mit Büchern beladen heimgekehrt."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15020   2016-02-09

Jegyzetek a régi magyar táblaképfestészethez = Beiträge zur alten ungarischen Tafelmalerei / Hoffmann Edith

Festészet, grafika, Művészettörténet
festészet, művészettörténet, Magyarország, középkor

"Ha olyan nyilvánvalóak volnának a magyarországi művészetnek azok a jellemvonásai, amiket az előbb vitattunk s ezek azt a német művészettől oly világosan elválasztanák, nem volna lehetséges, hogy a metszetmásolások tömegéről eddig nem látták meg, hogy nem eredeti magyar munkák..."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15019   2016-02-09

Művészfejek / Hoffmann Edith

Festészet, grafika, Művészettörténet
festészet, művészettörténet, Európa

"A művészetben Rubens kezdeményező és egyben betetőző volt. Az Alpeseken innen új stílust teremtett meg és ennek a stílusnak legnagyobb képviselője lett. Ha e hosszú ideig tartó stílus jellemző tulajdonságait akarjuk megismerni, elég Rubens munkáit elővennünk, mert e stílus előnyei és hátrányai senkinél sem jelentkeznek tisztábban..."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15018   2016-02-09

A székelyek Erdélyben / Aranyosrákosi Székely Sándor ; közreadó Heinrich Gusztáv

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
erdélyi magyar irodalom, erdélyi magyar irodalom története, epika, Erdély, 19. sz.

"Fegyvereket zengek 's nagytettű Hőseket, a' kik
Hadviselő kézzel legelébb fundáltanak Erdély'
Halmain Országot, miután Szikambria' térén
A' Honnyos Nemzet két részre szakadva csatázott egymással."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15017   2016-02-09

Vásárhelyi daloskönyv : XVI.-XVIII. századi szerelmi és tréfás énekek / közreadó Ferenczi Zoltán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, daloskönyv, szerelmi irodalom, 16-17. sz.

"Csuda változandó az szerelem dolga,
Én csak tréfál(od)ván, veled jádzom vala,
Reméntelen hozzám vig szived meghajla,
Az mely jóvoltáért az Isten megáldja."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15016   2016-02-09

A dísznőpásztor / Gulisio Tímea ; szerkesztő Komor Zoltán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Tegnap egy ronda ma egy szép nőnél voltam
És egyiknél se éreztem semmit
Ezért nem is ellenkeztem
Még az ölelés ellen se"

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15015   2016-02-09                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom