Címlap


1984. [1. sz.]

Tartalomjegyzék. 2.

Jevgenyij Jevtusenko [Evgenij Evtusenko] : Ibolyák. Fiaik. Vers. Ford. Garai Gábor. 3.

Földeák Iván: Interjú kutyafuttában Jevtusenkóval.
Evgenij Evtusenko.
7 kép: A költő a színpadon. + Klaus Maria Brandauer és felesége a szovjet vendéggel. + Jevtusenko, E. Fehér Pál és Földeák Iván. + 4 cím nélkül.
Fotók. 4-11.

Fodor András versei: Ősz tükre. 1947. + Szétszakadó sor. 1983. 12.

Kapusi Imre versei: Kórházi sorok. + Ne hagyj magamra. + Őrizz meg. + Segíts kibírnom. 13.

Pardi Anna: Shakespeare fekete hölgye, fehér szonettek holdja. Vers. 14.

Bényei József versei: Csönd. + Majd elfárad. 15.

Pribojszky Mátyás: Az "újpad." Dokumentumnovella. 15-28.

Balogh Ferenc: Látomás. Fotó. 28.

Zelei Miklós: A lakó. Vers. 29.

Újházy László: Meditáció. Vers. 29-30.

Tomka Mihály versei: Talpig kékbe. + Mintha aranykorunk... 30.

Pataki Edit: Hivatás. Novella. 31-34.

L'ubomir Feldek: Szorongás. Vers. Ford. Filadelfi Mihály. 35.

Ján Buzássy: Öltözzél szépség. Vers. Ford. Filadelfi Mihály. 36.

Vojtech Kondrót: Nyomok. Vers. Ford. Filadelfi Mihály. 37.

Balogh Ferenc: Birminghami timpanon. Fotó. 37.

Balogh Ferenc: Virágarcú leány. Fotó. 38.
Művészet. [Rovatcím.] 39-65.

N. Horváth Péter: A mesemondó festőművész.
Gulácsy Lajos. 39-56.
Irodalom: 56.

Gulácsy Lajos két verse: Az élet komédiája. + Jegenyéhez. 57-58.

Deák Attila: A látszat és valóság dramaturgiája. Színpadon Németh László Sámsonja.
[Színkritika.] 59-63.

Horpácsi Sándor: Ősbemutató a miskolci Nemzeti Színházban. Gáli József: Daliás idők.
[Színikritika.] 63-65.

Balogh Ferenc: Békéscsaba. Fotó. 66.
Tanulmány. Ismertetés. [Rovatcím.] 67-96.

Csűrös Miklós: A szenvedély eszméletének költője. Fodor Andrásról. Tanulmány. 67-76.

Bakonyi István: Az eszmealkotás előzménye.
Németh László: Alsóvárosi búcsú. 77-81.

Rádics Károly: Darvas és Móricz. [Beszéd.]
Elhangzott 1982. ápr. 25-én a Magyar Irodalomtörténeti Társaság orosházi vándorgyűlésén.
Darvas József és Móricz Zsigmond. 82-86.

Varga Csaba: Másképpen napok. Kamarás Istvánnak. 86-93.

Käfer István: Hungarológiai Értesítő. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata. Főszerk.: Béládi Miklós. Felelős szerk.: Jankovics József. 1982. IV. évf. 1-4. 93-96.

Balogh Ferenc: Czine Mihály. Fotó. 97.

Fábián Gyula: Találkozásaim. Szűcs Sándor emlékezete. 98-101.

Marik Dénes: Debreczeny Miklós. Egy félbemaradt költői pálya. 101-107.

Sz. Lukács Imre: Hűségben. Interjú.
Komár János, szarvasi lakos. 107-113.

Darabos Pál: A műhely varázsai és veszélyei.
Dohányos Ádám történeteiből. 113-117.

Balogh Ferenc: Sic transit gloria mundi. Fotó. 118.
Ebben a számunkban a hatvanéves Balogh Ferenc békéscsabai fotóművész képeit közöljük... 119.1984. [2. sz.]

Schéner Mihály: Ne engedjétek ki a palackból. Fotó: Somfai István. Első borító belső oldal.

Tartalomjegyzék. 1.

Csanády János versei: Hulló harmat alatt. + Járom a lápost. + Rejtett burokban. + Mi közöm Jeruzsálemhez? 3-4.

Niklai Ádám versei: Idegenben. + Fények. + Tan-párbeszéd a költészetről. + Bökvers. + Szigliget. 5.

Noth Zsuzsanna: Utószezon. Versciklus. 6-14.

Újházy László: Három várakozás. Elbeszélés. 14-18.

Anóka Eszter versei: Mondom, mondod, mondja. + Regölő. In memoriam Nagy László. 18-19.

Szokolay Zoltán versei: Különneműek. + Sorban. 19.

Schéner Mihály: Szárnyas virágzás. Fotó: Somfai István. 20.

Bogár László: Hakeldáma. Novella.
Hakeldáma=Vérmező. 21-24.

Pardi Anna: Metafizikai napló. Vers. 24-26.

Sass Ervin versei: Gyászzene három tételben. + Sirályövezet. + Kérdezem. 26-27.

Petrőczi Éva: Januári levél. Rab Zsuzsának.
Vers. 27.

Fjodor Abramov: Varázspázsit. Elbeszélés.
Ford. Antal Miklós. 28-43.

Schéner Mihály: Ne engedjétek ki a palackból a gonoszt. Fotó: Somfai István. 44.
Művészet. [Rovatcím.] 45-59.

Schéner Mihály: Meditáció Barcsay Jenő mester művészetéről.
5 kép: Barcsay és a szerző. + Barcsay Jenő, Schéner Mihály, Deim Pál. + Barcsay mester egyik róla szóló könyvével. + Barcsay készülő mozaik-kartonja előtt. + Barcsay mester legújabb alkotása előtt. Bencsik Mátyás fotói. 45-53.

Menyhárt László: Egy XX. századi garanbonciás.
Schéner Mihály művészetéről.
2 kép: Schéner Mihály: Diana és Psyché. + Ne süss ránk gonosz nap. Fotó: Somfai István. 53-58.
Tanulmány. Riport. Emlékezés. [Rovatcím.] 60-91.

Rónay László: Bóka László, a prózaíró. 60-64.

Marik Dénes: Szabó Pál, a Kelet Népe szerkesztője. 65-70.

Mezey László Miklós: Tartozni valahová: adottság és akarat. 70-75.

Sz. Lukács Imre: Sem költő, sem politikus, sem megváltó? [Interjú Hegyesi Jánossal.] 75-82.

Tomka Mihály: Kórházvonaton a Don-kanyartól Dániáig. Beszélgetés dr. Bak Mihállyal.
Dr. Bak Mihály szülész, nőgyógyász, fogszakorvos Mezőberényben.
7 kép: fotók cím nélkül. 83-91.

Schéner Mihály: Égi és földi veszedelem. Fotó: Somfai István. 92.

Ján Solovič: Harang torony nélkül. Dráma. Pozsony, 1983. Ford. Filadelfi Mihály. Békéscsaba, 1984. 93-127.

Schéner Mihály: Rajzok pilleszárnyon. Fotó: Somfai István. 128.

Käfer István: Kelet-európai szabadpolc. 5. rész
[Olvasónapló.] 129-146.

Schéner Mihály: Engedjétek játszani a gyermeket. Fotó: Somfai István. 147.
Tájunk. [Rovatcím.] 148-160.

Pavlovits Miklós: Tudomány a peremvidéken.
Békés megye arca. A Magyar Televízióban sugárzott adás rövidített formája. 148-154.

Dr. Tóth Lajos: Kétszáz éve jelent meg Tessedik főműve: "A paraszt ember Magyar Országban..."
Tessedik Sámuel: Der Landmann in Ungarn...
1784. = Tessedik Sámuel: A paraszt ember Magyar Országban. Ford. Konyi János. Bp. 1786.
4 kép: Tessedik: A paraszt ember Magyar Országban... c. könyve első, német nyelvű kiadásának címlapja. + Tessedik falurendezési
tervezetének részlete. + Az "ó és új falu" lakosainak fejlődő élete. + A településrendezési tervezet címere. 155-160.
Ebben a számunkban Schéner Mihály festőművész alkotásait közöljük... 161.

Schéner Mihály: István király aureola. Fotó: Somfai István. 162-163.1984. [3. sz.]

Gyóni Géza: A béke jön című versének kézirata.
Első borító belső oldal.

Tartalomjegyzék. 1-2.

Csoóri Sándor versei: Hosszan kell néznem. + Mint a testőrök. A Muzsikás együttesnek. 3.

Kiss Tamás versei: Virágének. + Könyvjelző.
Kemény rock. 4.

Simai Mihály versei: Havas rapszódia. + A világító hátgerinc. 4-5.

Tornai József: Egy atomháború után. Vers. 6.

Csanády János versei: Présházban. + Fehér temető. + Földművelő. 7.

Győri László versei: Vitam et sanquinem. + Gyertyafény. 8.

Urr Ida versei: Fák börtönében. + A Koksz Bárban. 9-10.

Csoór István: Fénytörés. Novella. 10-17.

Bartis Ferenc: Életre hívó halotti beszéd. 1984. május 15. Vers. 17-20.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 21-40.

Képes Géza: Ljubomir Levcsev. Bevezető. 21.

Ljubomir Levcsev versei: Utószerelem. + Kicsinyítő. + A ma íze. Ford. Képes Géza. + A régi barátság. + Vaszil Popov emlékére. + Vonat. + Köd a magas hegykaréjon. Ford. Fodor András. 22-25.

Kiss Ferenc: Magyar költők versei Bulgáriáról.
Az Új Aurora füzetek sorozatban 1984-ben megjelent Ébredés Bozsenciben c. kiadvány bevezető tanulmánya. 26-31.

Földeák Iván: Az igazságot csakis a művészi megvalósítás hitelesítheti... NSZK-írók vallomásai irodalomról, valóságról, politikáról.
3 kép: Bor Ambrus, Josef Reding, Volker W. Degener, Michael Klaus. Fotó: Szamosközi Gyöngyi. 32-38.

Josef Reding: Két karcolat: Rugófedeles érdemrend. + Előre a kultúrával! Ford. Törzs Éva. 38-40.
Művészet. [Rovatcím.] 41-71.

Máriássy Judit: Áron költözik. 41-43.

Gondolatok a VII. Békéscsabai Nemzetközi Bábfesztivál résztvevőitől. Összeáll. F. M.
14 kép: Dr. Kormos Sándor megnyitja a fesztivált. + A szakmai bemutató színhelye. + A pekingi Művész Bábszínház a Daru és a teknős c. előadása. + Teatro del Drago. Olaszország: Lancelot, a tó lovagja. + Impressia. Bulgária: Ünnep. + Compagnie Amoros et Augustin. Franciaország: Pinocchio a bálna hasában. + Humboldt Egyetem együttese. NDK: A kis herceg. +
Tallini Észt Nemzeti bábszínház. Szovjetunió: Csipkerózsika. + Cmukari. Csehszlovákia: Sárkánytörténetek. + David és Sally Poulton Bábszínháza. Ausztrália: Punch és Judy. + Bajazzó.
Zalaegerszeg: Lepkék, lovak. + Anonymus. Ajka: A holdból jött leány. + Bóbita Bábszínház.
Pécs: Ki jön velünk Valaholba? + Napsugár Bábegyüttes. Békéscsaba: A három kisgida. [Bábszinpadképek.] Fotó: Váradi Zoltán. 43-55.

Koós Iván: Harmincöt éves a békéscsabai Napsugár Bábegyüttes. Részletek az együttes bábú- és dokumentáció-kiállótásán elhangzott megnyitóból.
2 kép: A Napsugár Bábegyüttes jubileumi kiállításának megnyitója. + A Népi gyermekjátékok c. kiállítás megnyitója... Fotó: Váradi Zoltán. 56-68.

Filadelfi Mihály: "Én a visszaigazolást régen megkaptam." Beszélgetés Lenkefi Konráddal.
2 kép: How do yon do? A Napsugár Bábegyüttes műsora. + Bábkészítés a békéscsabai ligetben.
Fotó: Váradi Zoltán. 58-62.

Gulácsy László: Epizódok Gulácsy Lajos életéből. Részletek a szerző azonos c. tanulmányából. 62-69.

Tomka Mihály: Lappangó Gulácsy-képek.
3 kép: Gulácsy Lajos 3 szines képe cím nélkül. 69-71.
Tanulmány. Emlékezés. [Rovatcím.] 72-110.

Bodnár György: Egy európai a magyar Alföldről.
3 kép: Balla Demeter: Béládi Miklós. Arckép fotó. + A párizsi "Magyar Műhely" konferenciája 1977-ben. + Arckép fotó. Bécs, 1978. 72-78.

Szörényi László: Béládi Miklós: Válaszutak.
[Könyvismertetés.]
Béládi Miklós: Válaszutak. Bp. 1983. Szépirod. Kiadó. 78-80.

Béládi Miklós: Illyés Gyula őszikéi.
Illyés Gyula: Konok kikelet. + Közügy. Bp. 1981. Szépirod. Kiadó. 81-83.

Katona Béla: Az első tizenöt év próbatétele.
Gondolatok Váci Mihály születésének 60. évfordulóján. 83-89.

Bakonyi István: Egy nagy kísérlet "bevezetése." Németh László: Kocsik szeptemberben. 90-95.
Németh László: Kocsik syeptemberben. Bp. 1937, Franklin K.

Fábián Miklós: A fogoly honvéd testamentuma.
3 kép: Gyóni Géza utolsó fényképe 1917. jún. 20. körül. + Gyóni Géza: A béke jön c. versének kézirata. + A krasznojarszki magyar hadifogolytemető. 95-99.

Petőcz Károly: Az emlékeztetőktől a nyomtatott betűig. A Hangírás. Fonográfia.
5 kép: különböző betűtípusok. 99-110.
Tájunk. [Rovatcím.] 111-129.

Pavlovits Miklós: Regionális központok. A televízió "Szegedi beszélgetések" sorozata 1984 koratavaszi adása. 111-117.

Beck Zoltán: Mindenszentektől ujesztendőig.
Részlet a szerző Az év jeles napjai a battonyai magyarságnál c. tanulmányából. 118-123.

Szekerczés József: Nagyapám fája. 123-129.1985. [1. sz.]

Weöres Sándor: Az anyám, "Mint bíró előtt a feszület." [Levél-részlet.] Kézirat. Első borító belső oldal.

Tartalomjegyzék. 1-2.

Sinka István-autográfiák: Mándoki Lászlónak szeretettel ajánlom kézirat gyanánt ezt a füzetet. Buda, 1954. jan. hó: Sinka István. Versek: Erdei liliom. + Láttam a búzavető embert... + Szekérnóta. + Balkadák sorsa. + Földönfutók.
Sinka István az ötvenes évek elején baráti körökben adta közre autográf versesfüzeteit.
Az itt közöltet Balogh Ferenc bocsátotta rendelkezésünkre... 3-8.

Vágréti János: Úton. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 9.

Kapusi Imre versei: Indul csónakom. + Karácsony. + Ragaszkodom. 10.

Bogár László: Te Deum. Novella. 10-11.

Szokolay Zoltán: Poste restante. Sikonda, 1984. Vers. 12-14.

Újházy László: Levél Nagy JÓskának. Vers. 14-15.

Tomka Mihály versei: Húsvét előtti őszi ének. + "Tér és idő keresztjére feszítve." 16.

Vágréti János: Gyermekkorom. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 17.

Anton Hykisch: A nagy ármádia veresége. Novella. Ford. Filadelfi Mihály. 18-23.

Pardi Anna: A szakadék bestsellere. Vers. 24-25.

Anóka Eszter: Újmagyar Mária-siralom. Vers. 26-27.

Pataki Edit: Hátország. Novella. 28-35.

Vágréti János: Emberpár. [Fesmtény.] Fotó: Váradi Zoltán. 36.

E. Kovács Kálmán: versei: Veteránok. + Hazatérés. + Csillag volnék, világítanék. 37-38.

Szudy Géza versei: Irányok. + Lezáródás. 39-41.

Fodor Ákos versei: Egy optikai helyzet. + Petite chanson spirituelle. + Alakvázlat.
+ Egy Pilinszky-dallam. 41-42.

Vágréti János: Tűnődés. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 43.

Dér Endre: A perzsa. Színmű egy felvonásban. 44-54.

Vágréti János: Festő. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 55.

Schéner Mihály: Szentmihálynapi számadás Vágréti János festőművésszel. 56-58.

Salamon László: A csíkrákosi erődtemplom.
3 kép: 1 térkép. + 2 fotó az erődtemplomról. 58-60.
Tanulmány. [Rovatcím.] 61-98.

Pomogáts Béla: Az életképtől a balladáig. A "népi lírai" irányzat poétikájáról.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 82-83. 61-83.

Fábián Zoltán: Az "ozorai példa." Illyés Gyuláról. 83-86.

Vágréti János: Magda. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 87.

Bodnár György: A Nyugat anteusza.
Móricz Zsigmondról. 88-92.

Rónay László: Az élet hiábavalósága. Arcképvázlat Birkás Endréről. 93-98.

Vágréti János: Arckép. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 99.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 100-120.

Földeák Iván: Magyar irodalom - szovjet irodalom. Beszélgetés Vlagyimir Ognyejevel. [Vladimir Ognevvel.] 100-107.

Mi - az ő szemükkel. Magyar vonatkozású írói megnyilatkozások az utóbbi negyedszázad szlovák és cseh irodalmában. Összeáll. Käfer István. Elhangzott a Magyar Rádióban 1984. dec. 12-én.
Vladimir Mináč: Nemzet élt itt. Ford. Tőzsér Árpád. + Alexej Pludek: Károly cseh király. Ford. Käfer Istávn. + Milan Rufus: A költő hangja. Ford. Koncsol László. + Miloš Kratochvil: Comenius élete. Ford. Cséfalvay Eszter. + Anton Hykisch: Szeressétek a királynőt. Ford. Käfer István + Peter Jaroš: Az ezeréves méh. Ford. Nóta János. + Vladimir Mináč: A parázs élesztése. Ford. Tőzsér Árpád. + Zdeněk Nejedly - Dobossy László: Egy Közép-európai értékmentő. + Jaroslava Pašiaková: Németh László, a humanizmus és a nemzetközi testvériség apostola. Ford. Käfer István. + Ladislav Fuks: Változatok sötét húrra. Ford. Zádor András. + Milan Rufus: A költő hangja. Ford. Koncsol László. + Ladislav Ballek: Akácok. Ford. Käfer István. + Duba Gyula: Ívnak a csukák. + Vojtech Kondrót: Pályatárs Emil Boleslav Lukáč emlékére. [Vers.] Ford. Filadelfi Mihály. + Luboš Jurik: Pozsony, szeretetlen szerelmem. Ford. Käfer István. + Lubomir Feldek: Csapdában. [Vers.] Ford. Tóth Elemér. + Karel Sys: Budapesten egyedül. [Vers.] Ford. Käfer István. + Bohumil Hrabal: Beszélgetés önmagammal. Ford. Bába István. 108-120.

Vágréti János: Lakoma után. [Festmény.]
Fotó: Váradi Zoltán. 121.
Tájunk. [Rovatcím.] 122-144.

Beck Zoltán: Adalékok a harmincas évek irodalmához.
2 kép: Darvas József levele kéziratban. + Postai levelezőlap Bakó József részére.
Jegyzetek. [Irodalom: 127-128.] 122-128.

A könyvkiadó Tevan Andor. Somlyó Zoltán és Tevan Andor levelezése. A leveleket közread. bev. és jegyz. ell. Zsoldos Sándor.
Jegyzetek. [Irodalom: 136.] 128-136.

Vágréti János: Tisztelet Chagallnak. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 137.

Pavlovits Miklós: Kisváros, vidékiség. Szegedi beszélgetések c. sorozat a televízióban. Elhangzott 1984. jún. 15-én. 138-144.

Petőcz Károly a záródíszeket a csíkrákosi erődtemplom falán látható jelek alapján rajzolta: 23., 25., 42., 54., 86., 92., 98., 120.
E számunkban Vágréti János festőművész alkotásait közöljük. Hátsó borító belső oldal.1985. [2. sz.]

A falu építészete. Fotó. Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

E számunkban a Békés megyében élő képzőművészek alkotásaiból közlünk néhányat. 2.

Földeák János versei: Vigyázz magadra! 1937. + Rab szavakról. + Egy kalandorhoz.
Jegyzetek a versekhez: 5. 3-5.

Simor András versei: Telefonálok. + Télapó. + Az álom. + A beszélgetések könyvéből. 6-7.

Sziveri János versei: Negatív testedzés. + A péterváradi hídnál alkonyodik. 8-9.

Földeák Iván: Emlékfoszlányok nyaraimról s teleimről... Jegyzetek. 9-17.

Filadelfi Mihály versei: Naplótöredék. + Ima. + Impresszió. Schéner Mihály Önarckép c. festménye alá. 17-20.

Schéner Mihály: Önarckép. Színes festmény.
Fotó: Váradi Zoltán. 21.

Rádics Károly: Háborús aratás. Elbeszélés. 22-26.

Bényei József versei: Piros pokol. + Im az ember. + Levelek a szamaramhoz 8. Szétosztott meleg. 26-28.

Sass Ervin versei: Fényképész jött hozzánk. + Naponta felkelek. 28.

Újházy László: Terv meneküléshez. Sinka István - Pusztai költözők. Vers. 29.

Lipták Pál: Bivalyos szekér. [Festmény.]
Fotó: Váradi Zoltán. 30.

Sándor László: Magyar irodalom Kárpát-Ukrajnában. 1944-1984. 31-38.
Kárpát-ukrajnai költők versei. [Alrovatcím.] 39-44.

Balla László: Városi alkony. Vers. 39.

Kovács Vilmos: Ma kiáltsatok. Garcia Lorca emlékére. Vers. 40.

Sütő Kálmán: Kacagó faluvégek. Vers. 40-41.

Balla D. Károly: Hittel higgyem. Vers. 41.

Balogh Balázs: Nem lehet... Vers. 42.

Demjén Miklós: Csikósének. Vers. 42.

Dupka György: Bölcső. Vers. 43.

Ferenczi Tihamér: Jaj, mi lesz? Vers. 43.

Füzesi Magda: Téli éjszakán. Vers. 43.

Horváth Gyula: Táltos fiú. Nagy László emlékére. Vers. 44.

Koszta Rozália: Kiskapu. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 45.
Tanulmány. [Rovatcím.] 46-73.

Bodnár György: Irodalom és film. Tájékozódás és tájékoztatás egy nemzetközi kollokviumon. 46-54.

Borbély Sándor: Szemlélődés Szini Gyula világában. 55-62.

Gaburek Károly: Alvó nő. [Festmény.] Fotó:
Váradi Zoltán. 63.

Németh Tibor György: Madách, a lírikus. Titkok Madách körül.
Madách Imre. 64-69.

Diplomások. Darvas József elfelejtett elbeszélése. Közread. és jegyz. ell. Beck Zoltán.
Jegyzetek. [Irodalom : 73.] 70-73.

Lonovics László: Szitanyomat. Fotó: Váradi Zoltán. 74.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 75-96.

Zrenjanini írók. [Alrovatcím.] 75-96.
Zrenjanin=Nagybecskerek.

Bogdan Džuver versei: Fiatal omladékok. Mlade ruševine. + Az emlékezet szilje. - Brest sećanja. + A remény síkja. - Ravnica nade. + Leánykút. - Debojački bunar. Versek. Ford. Fehér Ferenc. 75-78.

Milorad Milenkovič-Šum: A háború első napja.
Novella. Ford. Fehér Ferenc. 78-80.

Zoran Slavić versei: Dokumentum-élet. - Dokumentari Život. + Töprengés az okokról: Bánát. - Razmišjanje o uzrocima: Banat. + A nyár mélye. - Dno leta. + Nyári hangoltság. - Letnji ugodaj. + Eső-vasárnap-vidéken. - Kiša-nedeljom u provinciji. Ford. Fehér Ferenc. 80-83.

Milan Nenadić versei: Középkori sólyom. - Sredovečan soko. + Előd és utód. - Predak i potomak. + El kell menni. - Da se ode. Ford. Fehér Ferenc. 83-84.

Milan Rodić versei: Ki várhat szép napot. - Može li biti. + Madarak cikáztak. - Prema pticama. + Álom. - San. + Pannon kép. - Panonska slika.
Ford. Fehér Ferenc. 85-86.

Radivoj Šajtinac versei: Az események felfokozott jelentősége. - Probudeni značaj dogadaja. + Fűszer, fohász. - Začin, molitva. + Spartacus múzeumában. - U Spartakovom muzeju. + Szünetköz és egy lényeges különbségnek az észlelése. - Predah i uočavanje bitne razlike. + Menedék a szent család elől. - Zaklon od svete porodice. Ford. Fehér Ferenc. 86-90.

Ileana Ursu versei: Kinek a tartozása ez. - Čiji ovo dug. + A vers mint való. - Pesma kao stvarnost. + Ház. - Kuča. + Gondolatpengék. - Sečivo na misli. Ford. Fehér Ferenc. 90-92.

Perica Markov versei: A halott fiúnak. - Mrtvom sinu. + Csinál majd Dule. - Napraviće Dule. + Őrizzétek a szíveteket. - Čuvajte vaše srce. + Amikor utoljára vittem a lelkemet. - Kad sam zadnji put nosio moju dušu. Ford. Fehér Ferenc. 93.

Dragica Stojanović versei: Égbolt a bőrünk alatt. - Nebo pod kožom. + Szem a bőrünk alatt. - Oko pod kožom. Ford. Fehér Ferenc. 94.

Bogdan Džuver. + Milorad Milenković-Šum. + Zoran Slavić. + Milan Nenadič. + Milorad Rodič. + Radivoj Šajtanać. + Ileana Ursu. + Perica Markov. + Dragica Stojanović. Rövid életrajzok. 95-96.

Varga Géza: Énekesek. [Plakett.] Fotó: Váradi Zoltán. 97.
Tájunk. [Rovatcím.] 98-128.

Pavlovits Miklós: A falvak építészete. Elhangzott a Magyar Televízióban 1984. szept. 25-én.
5 kép: címnélküli fotók. 98-107.

Pálréti Ágoston: Városi rádió és vezetékes televízió együttes modellje. Egy rendszerezés kísérlete.
Felhasznált irodalom: 118. 107-118.

Dedinszky Gyula: Paraszthonoráciororok a békéscsabai evangélikus egyházban. 118-121.

Beck Zoltán: Viziborjú. Egy népi hiedelem mint balladamotívum.
Angora Borbála c. ballada és elemzése.
Jegyzetek + [irodalom: 125.] 121-125.

Mladonyiczky Béla: Vajda Péter. [Plakett.]
Fotó: Váradi Zoltán. 126.

Még egyszer Gulácsy Lajosról. N. Horváth Péter: Ujabb Gulácsy-emlék némi elrajzolással? + Levél a szerkesztőségnek. 127-128.1985. [3. sz.]

Jaroslav Seifert: Oltsátok el a lámpát. - Zhasněte světla. [Vers.] Ford. Fodor András. Első borító belső oldal.

Tartalomjegyzék. 1.

E számunkban Tóth Menyhért alkotásaiból közlünk néhányat. 2.

Bisztray Ádám versei: Skorpió. + Lázár. + Hajnalig. 3-4.

Urr Ida versei: Aprófalvak. + Csemballószóló. 4-5.

Tóth-Máthé Miklós: Mitől rugott be Csótányos?
Komédia 1 felvonásban 2 képben. 6-16.

Tóth Menyhért: [Kaszával.] [Festmény.] Fotó: Somfai István. 17.

Zalán Tibor: Ahogy hullt a múlt. Vers. 18-19.

Tomka Mihály versei: Ars. + Anzix. 19-20.

Újházy László: A fekete doboz tartalma. Versrészlet. 20-21.

Pardi Anna versei: Mefisztó dala. + Falusi galaxisok. + Kispéntek. 22-23.

Verasztó Antal versei: Hajnali félelem. + Orfeusz. 24.

Tóth Menyhért: [Festmény.] [Cím nélkül.] Fotó: Somfai István. 25.
Barátaink. [Rovatcím.] 26-61.

Stanislav Kostka Neumann: Epercsokrot szorított ajkamra. - Kytičku jahod na rty püitiskla mi. Vers. Ford. Fodor. András.

Josef Hora: Dal. - Piseň. Vers. Ford. Fodor András. 27.

Jan Pilař: A világ valóságos. - Svět je skuteč ny. Vers. Ford. Fodor András. 28.

Ivan Skála: Háborúból kísértő ál om. - Sen ktery se mi vraci od konce války. Vers. Ford. Fodor András. 29.

Laco Novomesky: Költemény. - Báseň. Vers.
Ford. Fodor András. 30-31.

Anton Hykisch: A kettőség eposza. Novella.
Ford. Filadelfi Mihály. 31-37.

Jaroslav Seifert versei: Dal az intermezzóból. + Költőnek lenni. + Hamvazószerda. + Tavaszi mámor. Ford. Varga Imre. 37-41.

V[arga] I[mre] : A tavalyi Nobel-díjas Jaroslav Seifertet... [Rövid életrajz.] 41.

Predrag Stepanovič: Őskrimi. Novella. Ford. Sády Erzsébet.
A szerző mohácsi születésű, szerb nyelven ír. 42-50.

Vlagyimir [Vladimir] Szolouhin: Méz a kenyéren. Elbeszélés. Ford. Antal Miklós. 50-61.

Tóth Menyhért: [Karzaton.] [Festmény.] Fotó: Somfai István. 61.
Művészet. [Rovatcím.] 62-73.

Schéner Mihály: Tóth Menyhért, a fehértől megvakítottak, meghasonlottak és megvilágosítottak művésze...
1 kép: Bencsik Mátyás: Tóth Menyhért arcképe. Fotó. 62-69.

Dér Endre: Ötéves a gyomai Honti-galéria. Gyomaendrőd, 1985 nyara.
6 kép: Honti Antal: Reinkarnáció. + Magányosan. + Szüret. [Festmények.] + 3 fotó a Hontigalériáról. 68-73.

Tóth Menyhért: [Festmény.] [Cím nélkül.] Fotó: Somfai István. 74.

Pomogáts Béla: Irodalmunk múltja a népi irodalomszemlélet mérlegén.
Jegyzetek. [Irodalom. : 85-86.] 75-86.

Dánielisz Endre: Találkozásaim Sinka Istvánnal.
2 kép: Sinka István arcképe. Repr. Balogh Ferenc. + Kölesér. Fotó: Balogh Ferenc. 86-93.

Bertalan Ágnes: Sirató. Részletek a szerző édesanyja - Szabó Pálné született Kiss Etelka - emlékére írt munkájából. 93-97.

Bodnár György: Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban.
Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban. Bp. 1962. Szépirod. Kiadó. 97-99.

Simor András: József Attila költői képeiről. 99-111.

Borbély Sándor: Dutka Ákos nagy kalandja. 112-116.

Tóth Menyhért: [Grafika.] [Cím nélkül.] Fotó. Somfai István. 117.
Tájunk. [Rovatcím.] 118-132.

Pavlovits Miklós: Népesedési gondok az Alföldön. Elhangzott a televízióban. 1985. márc. 20-án. 118-126.

Darabos Pál: Az utolsó csabai basa. Dohányos Ádám történeteiből. 127-132.

Szokolay Sándor fafaragó alkotásaiból záródíszek. Fotó: Váradi Zoltán: 24., 41., 67., 73., 116., 126., 132.1986. [1. sz.]

Rajki László: Pilisszántói emlékmű. Részlet.
Mészkő. Fotó: Rajki László. Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

Fodor András versei: Péntek. 1984. XI. 23. + Szemtől-szemben. 3-4.

Hieronymus latinja nyomán: Canticum Canticorum: Énekek Éneke. Ford. Kelényi István. 5-15.

Csoór István: A katonaköpeny. [Novella.] 16-21.

Simai Mihály versei: Visszanéző. + Éhes virágének. + Vox humana 1985. + Dől a világra... 21-22.

Szokolay Zoltán: Közben. Vers. 22.

Tardi Anna: A gyors idő komputeres zsoltárai.
Vers. 23-24.

Tóth László versei: Már nem érzem késztetését... + Kozmikus szél söpör... 24.

Bartis Ferenc versei: Utszerelvények között. + Visszamenekülések. 25.

Rajki László: "Találkozás" II. [Szobor.] Fotó: Váradi Zoltán. 26.

Újhelyi János: Van egy álmom. Novella. 27-38.

Baktai Faragó József: Utánuk mentél szerelemmel. Hervay Gizella emlékének. Vers. 39.

Ujszigeti Dezső versei: Éva. + Zöld köd. + Nyár. 39.

Molnár M. Eszter versei: Hellénius. Az ősanyához. + Vágyakozás. + Otthon az Alföldön. 40.

Barcs János: Kezed parazsa. Vers. 41.

Rajki László: Csokonai Vitéz Mihály. [Szobor.]
Fotó: Ács József. 42.
Művészet. [Rovatcím.] 43-53.

Szij Rezső: Az ismeretlen Molnár-C. Pál.
4 kép: Molnár-C. Pál: Illusztrációk Keleti Arthur: Angyali üdvözlet c. kötetéhez. Fametszetű ill. 43-47.

Sumonyi Zoltán: Barcsay Jenő Lyka Károlyról és Kassák Lajosról. Az interjú Barcsay Jenő szentendrei műtermében készült 1985. szept. 16-án.
1 kép: Sumonyi Zoltán: Barcsay Jenő. Fotó. 48-51.

Rideg László: Rajki László szobrászata. 51-53.

Rajki László: Ülő nő. [Szobor.] Fotó: Váradi Zoltán. 54.

Rónay László: Egy önkínzó moralista: Thurzó Gábor. 55-63.

Szijártó István: "Hullj pajzsnak holtan is megszabdalt honodra..." Tüskés Tibor Illyés Gyula monográfiájáról.
Tüskés Tibor: Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1983. [1984.], Szépirod. Kiadó. 63-66.

Bede Anna: Egzotikus barátaink. 67-74.

Zöld Ferenc: A nem hivatásos könyvkiadás. Tájékoztató helyzetkép. 75-84.

Szokolay Károly: Költő házikabátban. Szabó Lőrinc kiadatlan leveleiből. 85-90.

Rajki László: Darvas József-érem hátlapja. Fotó: Gajzágó Jolán. 91.

Katona Béla: Lehetőség és teljesítmény. Pályaképvázlat a 60 éve született Fábián Zoltánról. 92-107.

Antal Miklós: Emlékmorzsák Fábián Zoltánról.
5 kép: 2 fotó Tiszaszalkán. + A tokaji írótáborban. + A gergelyiugronyai alkotóház falán lévő tábla Schmidt Sándor fafaragó alkotása. + A jánkmajtisi Tar Béla faragta kopjafa. 108-113.

Antall István: Belédbotlásaim. Fábián Zoltán emlékezete. 114-117.

Rajki László: "Találkozás" III. Szilvafa.
[Szobor.] Fotó: Ács József. 118.
Tájunk. [Rovatcím.] 119-139.

Pavlovits Miklós: Bajban a család. Elhangzott a Magyar Televízióban 1985. jún. 18-án a Szegedi beszélgetések c. sorozatban. 119-125.

Beck Zoltán: Egy zsadányi juhász cimborálása - tudósokkal.
Juhász Tóth sándorról. 1890-1973.
2 kép: 2 fotó Juhász Tóth Sándorról.
Jegyzet: 1986. 2. sz. 142. 126-138.

Haraszti Imre: Szomszéd faluk "beceneve." 138-139.

Beliczai Mária szobrászművész alkotásaiból záródíszek. Fotó: Váradi Zoltán: 15., 25., 38., 66., 74., 90.1986. [2. sz.]

Deim Pál: a XXII. századból. Fotó: Deim Péter. Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

Féja Géza hagyatékából: Trombózis. 1954. + Ars poetica. 1954. + Végeken. 1954. + Tájékozódás. 1954. + Vigasz. 1954. + Batyuzó. + Hazafelé. Versek. 3-4.

E. Kovács Kálmán: Don José Montiel özvegye szemére hányja az Istennek, hogy a teremtés hetedik napján megpihent. Garcia Marqueznek.
Vers. 5.

Bisztray Ádám versei: Mai sírbeszéd Don Juan de Austria fölött. + Tenger. 6-7.

Csoór István: Játszik a víz. Novella. 8-14.

Filadelfi Mihály: Naplótöredék II. Vers. 15-17.

Simor András: Fényképek apámról. Vers. 18-19.

Tornai József versei: Zsoltár. + Töredelem. 20.

Ocsovszky László: Átváltozás. Novella. 21-23.

Koczogh Ákos versei: Keidasi harangvirágok.
Finnországi nyár a Keidasi-tó partján. + Vértelen öregség. A Kalevala évfordulójára. 24-25.

Szokolay Zoltán: Aequo animo. Vers. 25-26.

Újházy László: Legenda. + Intermezzo. Miniatűrök. 27-29.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 30-45.

Csuvas népköltészet: Valahol az erdő mélyén. + Őszi acatnak... + A vízhordó kannám... + Árad a víz. + Apám lovát. Versek. Ford. Körmendi Lajos. 30-31.

Kende Sándor: Szeretet - finnül. 32-37.

Jurij Koval: Szilánkok. Ford. Antal Miklós. 37-40.

Petar Szlavinszki: Mellékállások. Ford. Juhász Georgi. 41-43.

Óubomir Feldek versei: Kelepcében. - V pasci. + Már és Még. - Už a Ešte. Ford. Garai Gábor. 43-44.

Vojtech Kondrót versei: Az én Csallóközöm. - Moj Žitny ostrov. + Január. - Január.
Ford. Garai Gábor. 45.
Művészet. [Rovatcím.] 46-59.

Schéner Mihály: Deim Pálról.
8 kép: Deim Pál: Feljegyzések egy kolostorban. + Bádog Krisztus. + Antagonizmus. + Kék kereszt. + Sorfal. + Bábu. + Emlékműterv I. részlet. + Tantrikus képek. Fotó: Deim Péter. 46-54.

Sümegi György: Szalay Lajos rajzvilága. Elhangzott 1986. jan. 24-én Szalay Lajos kiállításának megnyitásán Békéscsabán.
4 kép: Szalay Lajos rajzai cím nélkül. 54-59.
Tanulmány, dokumentum. [Rovatcím.] 60-127.

Katona Béla: Egy könyv és egy mozgalom félszázada. Gondolatok a Viharsarok születésének 50. évfordulója alkalmából.
Féja Géza: Viharsarok. Az alsó Tiszavidék földje és népe. Bp. 1937, Athenaeum.
3 kép: könyv cím- és belső lap. 60-73.

Féja Géza: Sövényháza egykor és ma. Utószó: Féja Endre.
1 kép: Balogh Ferenc: Féja Géza. Fotó. 73-79.

Fábián Zoltán: Darvas József nosztalgiája.
2 kép: Balogh Ferenc: 1 kézirat. + Darvas József hatvanéves korában. Fotók. 79-82.

Pomogáts Béla: Magunk keresése. Az erdélyi magyar szociográfiáról és valóságirodalomról. 82-93.

Árpási Zoltán: Beszélgetés Püski Sándorral.
[Interjú.]
2 kép: Püski Sándor 1985-ben. Fotó: Balogh Ferenc. + Veres Péter a békési könyvtárban.
Fotó: Bakos Geyza. 94-110.

Tóth Endre: Gyökössy Endre írói indulása a debreceni "bokrétás"-okkal. 111-117.

Larisza Vasziljeva [Vaszileva] : A történelem forgatagában. Ford. Földeák Iván.
Gyóni Gézáról = Áchim Géza. 118-125.

Bodnár György: Benedek Marcell: Naplómat olvasom.
Benedek Marcell: Naplómat olvasom. Bp. 1965.
2. kiad. 1985., Szépirod. Kiadó. 125-127.
Tájunk. [Rovatcím.] 128-142.

Cigány népköltészet. Erdős Kamill gyűjtéséből: Bácsi, bácsi. + Babám, babám. + Megérkezett Bábi. + Híres Mimi. + Halva fekszik édesanyám. + Az üldözött cigány. + A cigánycsendőr balladája. + Hitler-ének. + Ez az asszony. + Hogyha megharagszok. [Versek.]
Ford. Bede Anna.
1 kép: Erdős Kamill és felesége gyűjtés közben. Fotó. 128-132.

Tomka Mihály: A futószalagtól a népművészetig. Tóth Sándor fafaragóról.
Tóth Sándor mezőberényi fafaragó.
2 kép: 2 fotó cím nélkül. 132-134.

Pavlovits Miklós: "A szükségletekre reagáló és választ adó intézmény?"
A "Szegedi beszélgetések" televíziós műsorsorozat 1985. decemberi adása Kecskemétről. 134-142.

Tóth Sándor fafaragó záródíszei: 7., 14., 19., 29., 59., 142.1986. [3. sz.]

Kondor Béla: Ezékiel. [Grafika.] Fotó: Váradi Zoltán. Első borító belső oldal.

Tartalom. 1.

Urr Ida versei: Az erek útjain. + Földöntúli bál. 3-4.

Baranyi Ferenc: Számlák rendezése. Paolo Santarcangeli nyomán. Vers. 5-6.

Petrőczi Éva versei: Egy nemzedékről. + Tükrös. + Ne gyertyával... + A Vörös Sünben... 6-7.

Filadelfi Mihály: Múlt idő? Jelen idő? Részlet a szerző Fölfelé c. készülő regényéből. 8-11.

Tomka Mihály versei: Tépések. + Didergő evangelium. 15.

Újházy László: Semmi morajlás. Vers. 16.

Székelyhidi Ágoston: Párbeszéd a temetőben. Novella. 17-21.

Kelényi István versei: Csonka szonett. + Aegyptus-ének. 22.

Turcsi Imre: Asszonyom vagy te. + Etűdök. 23.
Művészet. [Rovatcím.] 24-48.

Németh Lajos: Kondor Béláról.
10 kép: Kondor Béla: Angyalok. + Ostrom. + Madách-illusztráció. + Két arckép. + Blake-illusztráció. + Repülőgéproncs. + Próba. + Petőfi-illusztráció. + Égi háború. + Biedermeier. [Grafikák.] Fotó: Váradi Zoltán. 24-31.

Ruttkay Helga: A kondori "művészattitűd." Kondor Béláról. 32-35.

Schéner Mihály: Ördögelletés. Hogyan készülnek az ördögrajzok? + Ördögök kislexikona.
21 kép: Schéner Mihály: Ördög-rajzok. 36-44.

Békéscsabáról indult... Néhány tollvonás Pribojszki Zsófiáról.
4 kép: Pribojszki Zsófia: Búbos kemencénél. + Pihenők. + Betakarítás. + Bözse néni. [Festmények.] Fotó: Balogh Ferenc. 45-48.
Tanulmány. [Rovatcím.] 49-112.

Béládi Miklós hagyatékából. A Magyar Rádióban elhangzott kisesszék. 49-60.

Pomogáts Béla: Székelyek az irodalomban. 61-74.

Laczkó András: Vonások Bródy Sándor arcképéhez. 75-84.

Tóth Lajos: A szerelmi tragikum Arany János néhány balladájában. 85-96.

Petőcz Károly: A harmincharmadik magyar könyvfesztiválról.
9 kép: Könyvborítók. 97-106.

Szijártó István: Könyvkiadás - vidéken. 106-112.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 113-130.

Csend és hang a világ. Válogatás szlovén költők műveiből. Összeáll. és az utószót írta: Papp János. [Alrovatcím.] 113-121.

France Forstnerič versei: Hosszú nyár. + Költöző erdők. + Almafa. Ford. Lator László. 113-115.

Slavko Jug: Hajó, nélkülem. Vers. Ford. Lator László. 115-118.

Andrej Brvar: Szerelmes ének. Vers. Ford. Lator László. 118-119.

Marjan Pungartnik versei: Találkozás a sötétben. + Otthon voltam. + Tengeri kép. Ford. Lator László. 119-120.

A szerzőkről: France Forstnerič. + Slavko Jug. + Andrej Brvar. + Marjan Pungartnik. [Életrajzi adatok.] 121.

Käfer István: Kelet-európai szabadpolc. 6. rész. [Olvasónapló.] 122-130.
Tájunk. [Rovatcím.] 131-143.

Pavlovits Miklós: Szipó, galeri, szeretet.
Beszélgetés az ifjúság beilleszkedési zavarairól.
A Magyar Televízió "Szegedi beszélgetés" c. sorozata Szolnokról. 131-139.

Sz. Lukács Imre: Aki szívére vette. [Interjú.]
Nádaski Pál, mezőhegyesi nyugdíjas juhász. 139-143.1987. [1. sz.]

Váradi Zoltán fotója [cím nélkül]. Első borító belső oldal.

Tartalom. 1.

Ágh István: Viráglányok. Schéner Mihály műveire: Napleányok. + Kökörcsin. + Ibolya. + Jácint. + Aranyeső. + Boglárka. + Tulipán. + Cseresznye. + Nefelejcs. + Vadrózsa. + Pipacs. + Búzavirág. + Galagonya. [Versek és grafikák.] 3-15.

Simai Mihály versei: Hej, körösparti hársfák! + Karácsonyfák. Halkan, egymáshoz, január hidegében. + Határtalan daccal. 16-17.

Pardi Anna: Az egyén korlátai és szabadságai.
C. G. Jung emlékének. Vers. 17-19.

Bisztray Ádám: Levelek Jászfaluból. Vers. 19-20.

Győri László versei: Nyár van. + Az idők kezdetén. Emlékezés egy Illyés-versre. 20-21.

Gerő János: Szemtelenke. Elbeszélés. 22-26.

Petrőczi Éva versei: Századvégi karácsony. + Van, nincs. + Diagnózis, háromnevű városból. + Játék. 26.

Fodor Ákos versei: "Állj meg, te óra... + Egy bűnbánati zsoltár. + Tulcsorduló haiku a szépségről. + Marokban-szorongatott kavics. 27.

Sarusi Mihály: Fönn a Jeruzsálemhegyen. Regényrészlet. 28-37.

Csanády János versei: Másnap. + Kigyúlt itt valami. 38-39.

Szudy Géza versei: A küszöb. + Rajtunk az ősz. 39-41.

Sass Ervin versei: Tiszta ének. + Karácsony 1985 év után. + Egy vasárnap délután. 41-42.

Anton Hykisch: A szikra. Regényrészlet. Ford. Filadelfi Mihály. 42-46.
Minitárlat. [Rovatcím.] 47-49.

Schéner Mihály: Váradi Zoltán fotói.
7 kép: Váradi Zoltán fotói cím nélkül. 47-49.
Korszakok. [Rovatcím.] 50-83.

Pomogáts Béla: Népiség és népiesség az erdélyi magyar költészetben 1945 előtt. 50-65.

Erdődy Edit: Hétköznapok hősei. A magyar dráma az ötvenes években. 65-83.
Író és mű. [Rovatcím.] 84-101.

Rónay László: Kegyelemtan. Feljegyzések Ottlik Gézáról. 84-101.
Talpalatnyi föld. [Rovatcím.] 102-137.

Boglári Békés István: Orosházán 1932 tavaszán.
Részlet a szerző Népi írók, ifjúkommunisták és más rebellisek C. visszaemlékezéséből. 102-106.

Seres József: Találkozások. [Visszaemlékezés.] 106-111.

Tóth Lajos: Alföldi nyár - 1937. Orosházán és környékén. Dumitrás Mihály emlékének. 112-119.

Dér Endre: Elmerült értékeink nyomában.
Békéscsabai képzőművészekről: Haan Antal. + Veres Gusztáv. + Gyoroki Pál. + Sass Árpád.
6 kép: Veres Gusztáv: Férfi arcképe. + Haan Antal: Olasz városkép. + Sass Árpád: Konyhában. + Gyoroki Pál: Szénagyűjtés Hegyalján. + Csabai Wágner József: Önarckép. 1950. + Jankay Tibor: Egyedül. [Fesmtények.] 119-126.

Beck Zoltán: A summásélet Békés megyei emlékeiből. Egy néhai summás - Bodor György emlékének.
Irodalom + Adatközlők: 137. 127-137.
Téka. [Rovatcím.] 138-144.

Bodnár György: Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. [Könyvismertetés.]
Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról.
Bp. 1985. Magvető. 138-140.

Dienes Ottó: Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1929-1945. [Könyvismertetés.]
Illyés Gyula: Naplójegyzetek. 1929-1945. Bp.
1986. Szépirod. Kiadó. 140-144.1987. [2. sz.]

Békefalvi András: Az év lakóháza - 1986. Békéscsaba, Garai u. Fotó: Váradi Zoltán. Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

Féja Géza: Parasztkirály és Ludas Mátyás. Részlet az író befejezetlen, 1945-ben írt esszéjéből. 3-8.

Simonyi Imre: Ifjúkor. Versek. 1938-1944.: Vers kétféle. + Nyárvégi ének. + Dal. + Barátod elhágy. + Hogy ne keríthessenek kézre. + Őszi alkony. + Őszi alkony 1944. 9-10.

Simai Mihály versei: Bűvölő. + Szemmelverős szerelmesvers. 11.

Csanády János: Puszta dűnén. Vers. 11.

Bényei József: Levelek a szamaramhoz 7. Egyenes idő. Vers. 12-13.

Hamvas Béla: Az Alföld géniusza. Esszé.
Hamvas Béla hagyatékából - 1959. 13-18.

Turai Kamil: Cánticum novum. Vers. 18.

Szokolay Zoltán versei: Vásár. + Rend. 19.

Kántor Zsolt versei: A tárgyaktól az arcig. + Ária. 19-20.

Sarusi Mihály: Az aranykapca álma. Kisregényrészlet. 21-29.

Urr Ida versei: New York. + Piruett. 30.

Simor András: A beszélgetések könyvéből. Vers. 31-32.

Kőváry E[rnő] P[éter]: Hegymászók. Elbeszélés. 33-52.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 52.

A Jókai Színházban Békés József: Sándor, József, Benedek című ifjúsági komédiáját mutatták be. 52.

Február 7-én ünnepelte 40 éves fennállását a Békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola. 52.
Szlovák költők. [Rovatcím.] 53-57.

Pavel Bunčák 1915.: A vers születése. Vers.
Ford. Tóth László. 53.

Milan Kraus 1924.: Az éjszaka megidézése.
[Vers.] Ford. Tóth László. 53.

Ivan Mojik 1928.: Amikor megszólaltál. [Vers.]
Ford. Tóth László. 54.

Ján Ondruš 1932.: Miután elolvastam Twain elbeszélését az ide-oda ugrándozó békáról. [Vers.]
Ford. Tóth László. 54.

Óubomir Feldek 1936.: Alba Albin Brunovskynak.
[Vers.] Ford. Tóth László. 55.

Štefan Stážay 1940.: B.-i motívum. [Vers.] Ford.
Tóth László. 55.

František Lipka 1946.: A lélekről. [Vers.] Ford.
Tóth László. 56.

Marta Podhradská 1949.: Oltás. [Vers.] Ford.
Tóth László. 56.

Daniel Hevier 1954.: Mit akartok. [Vers.] Ford.
Tóth László. 57.
Minitárlat. [Rovatcím.] 58-67.

Fodor András: Varga Hajdú Istvánról Békéscsabán.
4 kép: Varga Hajdú István: Fák, madarak. + Kőbe zárt zene I. + Kőbe zárt zene II. + Egyedül. [Grafikák.] 58-63.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 63.

Dömötör János a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum igazgatója könyvet írt Koszta Rozália festőművészről. 63.

Szilágyi András: Eyas Kovács József művészetéről.
4 kép: Eyas Kovács József: Tanulmány I. + Tanulmány II. + Tanulmány III. + Kép IV.
[Grafikák.] 64-67.
Műhelyben. [Rovatcím.] 68-80.

Schéner Mihály: Építészet, textilművészet.
Csete György építészmérnök. + Csete Ildikó textiltervező.
11 kép: Csete György: Szarvas: Ciprus vendégfogadó. + Halásztelek: Árpádházi Szent
Erzsébet templom. + Budapest: lakóház. + Szentendre: Műteremház. [Épületek fotói.] + 7 fotó: Csete Ildikó munkái cím nélkül. 68-80.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 80.

Április 15-én nyílt meg a Megyei Könyvtárban Reich Károly kiállítása. Részletek dr. Árpási Zoltán megnyitó beszédéből. 80.
Irodalomtörténet. [Rovatcím.] 81-117.

Bodnár György: A "Puszták népe" ötven éve.
Illyés Gyula: A puszták népe. Bp. 1936. Nyugat. 81-85.

Béládi Miklós hagyatékából: Öt költő. A Magyar Rádióban elhangzott kisesszék. 86-94.

R. Takács Olga: Történelmi önvizsgálat. Darvas Józsefről. 95-100.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 100.

A Békés Megyei Könyvtár házinyomdájában újabb bibliofil könyv jelent meg. Tuomo Lahdelma: Eläviä sanoja = Eleven szavak. Finn-magyar gyermekverses könyv. Ford. Kiss Dénes. Békéscsaba, 1987. 100.

Ez itt a reklám helye! Szerkesztőségünk gondozásában minden évben készülnek újabb kiadványok. 100.

Április 24-én nyitotta meg dr. Bereczki Lóránd... Békéscsabán a Körösök vidékéhez kötődő képzőművészek válogatott alkotásait bemutató kiállítást. 100.

Osvaldo Dragun argentin szerző Argentin szimfónia c. drámájának magyarországi ősbemutatója Békéscsabán, a Jókai Színházban volt, ez év ápr. 17-én. 100.

Pomogáts Béla: Népiség és népiesség az erdélyi magyar költészetben 1945 után. 101-117.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 117.

A május 18-án Mezőberényben rendezett Köröstáj napon megalakult a Békés Megyei Népújság Köröstáj Baráti Köre. 117.

Okos és értő átépítés után nyitották meg újra a vendégek számára a kondorosi csárdát. 117.
Talpalatnyi föld. [Rovatcím.] 118-137.

Koczkás Sándor: Vallomás a szülőföldről. Elhangzott Budapesten, a Vigadóban rendezett
Békés megyei irodalmi esten. 118-119.

Czine Mihály: Tücsök a máglyán. Nagy Imre versei. [Könyvismertetés.]
Nagy Imre: Tücsök a máglyán. Bp. 1971.
Szépirod. Kiadó. 120-121.

Hegyesi János: A költő Nagy Imréről szólva. 122-123.

Nagy Imre levelei Móricz Zsigmondhoz. Közzéteszi B. Vékony Ilona. 124-128.

Tóth Endre: Egy kiadatlan interjú Féja Gézával. 129-132.

Beck Zoltán: Békés megyei adatok a leányszöktetéshez. A téma interetnikus vizsgálata.
Adatközlők: 137. 132-137.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 137.

Simai Mihály: Hej, körösparti hársak. Vers.
Az 1987. 1. számban hibásan megjelent vers újraközlése kijavítva. 137.
Téka. [Rovatcím.] 138-144.

Katona Béla: Fábián Zoltán: Faggatás nélkül.
[Könyvismertetés.]
Fábián Zoltán: Faggatás nélkül. Bp. 1986. Szépirod. Kiadó. 138-141.

Tóth Lajos: Hegyesi János: Az utak őre.
[Könyvismertetés.]
Hegyesi János: Az utak őre. Szerk.: Csobai László. Békéscsaba, 1985. Kiad. a Békés Megyei Tanács. 141-143.

Szokolay Károly: Bódi Tóth Elemér: A nyomtalanság csodái. [Könyvismertetés.]
Bódi Tóth Elemér: A nyugtalanság csodái.
Bp. 1986. ILK. 143-144.1987. [3. sz.

Pátkai Ervin alkotása. [Cím nélkül.] Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

Hamvas Béla: Démoszthenész. Esszé. 3-6.

Simonyi Imre versei: Márai. + Lét, tudat.
Verses levéltervezet talán épp Márai Sándornak. 7-8.

Takács Imre: Ládás-lepedős napló. '85. 7.10.
Vers. 8-9.

Simai Mihály versei: Végvári dal. + Gyöngypáva száll. 10.

Békés Pál: Pincejáték. Részlet. 10-18.

Varga Imre: Lakótelepi elégia. Szavamba vág.
Vers. 18.

Endrődi Szabó Ernő: Lámpauccahuszonnégy, Pesterzsébet-külső. Vers. 19-20.

Petrőczi Éva: Az én négerem. Vers. 20.

Lezsák Sándor: Táncoltató. Vers. 21.

Pardi Anna: Kepler bolygója. Vers. 22.

Anóka Eszter: "...Mindenkinek van egy álma..." 22-26.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 26.

Két éve, 1985-ben rendezték meg Békéscsabán a jugoszláviai testvérváros, Nagybecskerek - Zrenjanin - kulturális napjait. 26.

1987. május 26-tól 29-ig a jugoszláviai város látta vendégül a békéscsabaiakat. A "Békéscsabai kulturális napok Zrenjaninban" címmel. 26.

Júniusban a Békési Városi Könyvtárban Békés az irodalomban címmel Czine Mihály irodalomtörténész tartott előadást. 26.

Atsushi Ozawa janpán festőművész képeiből nyitottak kiállítást Szeghalmon 1987. május 21-én. 26.

Szlovák költők. Ford. Filadelfi Mihály: Vojtech Kondrót: Túristaút. + Andrej Chudoba versei: Fenyőelégia. + A bogáncs éneke. + Fanyar dal. 27-28.
Minitárlat. [Rovatcím.] 29-43.

Schéner Mihály: Pátkai Ervin szobrászművészről. 1937. április 11. Békéscsaba - 1985. június 18. Párizs.
2 kép: Pátkai Ervin és nővére. Fotók. 29-32.

Parancs János versei: Kritika helyett. Pátkai Ervinnek. 1962. + Pátkai Ervin. 1972. + Pátkai Ervin halálára. 1985.
10 kép: Álom a trafóházról + cím nélküliek.
[Grafikák.] 32-38.

Ember Mária: Pátkai Ervin emlékére. Részlet a "Pátkai Ervin emlékére" c. készülő könyvből. 39-43.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 43.

Dr. Békés Imre, a Művészeti Alap igazgatója és munkatársai találkoztak Békéscsabán 1987. jún. 15-én a Békés megyében élő alaptag festő-, szobrász-, fotó- és iparművészekkel. 43.
Műhelyben. [Rovatcím.] 44-67.

Bede Zsóka: Szokolay Sándor, a közéleti zeneszerző. Interjú.
1 kép: Szokolay Sándor. [Fotó.] 44-48.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 48.

Martti Kalmari, a kuusankoskii népfőiskola rektora és felesége volt a vendég 1987 májusában Orosházán. 48.

Demény János: Bolyongások 1000 "fülepes" este csillagtérképén. Magyar költő a zene égisze alatt.
Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal. Bp. 1986. Magvető. 1-2. köt. 49-59.

Balassa Péter: A kiűzött vendég. Krasznahorkai László művészetéről. 59-62.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 62.

Az egykori énekiskolában a békés-tarhosi zenepavilonban ünnepi beszéddel nyitotta meg Pál Lénárd akadémikus a XI. békés-tarhosi zenei napokat. 62.

Gazdag és nagysikerű évadot zárt a gyulai Várszínház. 62.

A VIII. békéscsabai nemzetközi bábfesztivált 1987. június 23-án nyitották meg a Jókai Színházban. 62.

Nánay István: Drámák a föld embereiről. A békéscsabai Jókai Színház törekvései egy előadássorozat tükrében. Tanulmány-részlet.
4 kép: Vízkereszttől szilveszterig. + Bolhabál. + Sámson. + A bor. Színpadképek. Fotók. 63-67.
író és mű. [Rovatcím.] 68-91.

Bodnár György: Tételek között szorongó tárgyiasság és impresszionizmus: Justh Zsigmond. 68-77.

Rónay László: A "megsebzett Európa." Márai Sándor pályájának egy fejezete.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 91. 78-91.
A könyv útja. [Rovatcím.] 92-99.

Tüskés Tibor: A folyóiratok és a könyvkiadás. 92-99.
Talpalatnyi föld. [Rovatcím.] 100-110.

Czine Mihály: Lovasok opál mezőkön. Sinka István válogatott versei. [Könyvismertetés.]
Sinka István: Lovasok opál mezőkön. Válogatott versek. Bp. 1987. Magvető. 100-101.

Sinka István ismeretlen versei: Dal esti síkságról. + Ahogy a tenger zúg. + Zengnek a fák. 1949. + Forgószél. 1950. + Múltak földjén madár kiált. + Alvó ember fekete szűrben. + ...Még látom a... 1960. + Legyőzhetetlen menekülő.
A verseket közreadta: Balogh Ferenc és Medvigy Endre. 102-105.

Miklya Jenő: Sinka István-emlékek. 105-107.

Könyvajánlások Sinka Istvánnak. A dedikációkat Sinka Istvánné Szín Magda által a Sárréti Múzeumnak ajándékozott kötetekből vál. Miklya Jenő.
3 kép: Sinka István arcképe. + Veres Péter: Az ország útján c. mű címlapja Sinka Istvánnak dedikálva. + I. Szőke György a Gereblyés-major irányába mutat. [Fotók.] 107-110.
Téka. [Rovatcím.] 111-124.

R. Takács Olga: Simonyi Imre: Különvélemény. [Könyvismertetés.]
Simonyi Imre: Különvélemény. Bp. 1986.
Szépirod. Kiadó. 111-112.

Dienes Ottó: Takács Imre: Egymásra emelt kövek. [Könyvismertetés.]
Takács Imre: Egymásra emelt kövek. Bp. 1986. Szépirod. Kiadó. 113-115.

Simon Zsuzsanna: Sarusi Mihály: A magyar Krisztus. [Könyvismertetés.]
Sarusi Mihály: A magyar Krisztus. Bp. 1986. Szépirod. Kiadó. 115-117.

Katona Béla: Három könyv - a főhajtás jegyében. Sors és példa. Tanulmányok Lengyel Józsefről. Marcali, 1987. + Fehér ingben.
Magyar költők Veres Péterről. Debrecen, 1987. + Pályatársak Simon Istvánról. Veszprém, 1986. [Könyvismertetés.] 117-119.

Dérczy Péter: Kántor Zsolt: Világültetés.
[Könyvismertetés.]
Kántor Zsolt: Világültetés. Szarvas, 1986. 119-121.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 121.

Dr. Feledy Balázs, a képző-, ipar- és fotóművészeti szakosztály igazgatója a 4630 szakosztályi tag helyzetéről adott képet... 121.

A XII. Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Művésztelep 1987. június 1-jén kezdte meg munkáját. 121.

Szudy Géza: Madár János: Rovátkált énekeddel. [Könyvismertetés.]
Madár János: Rovátkált énekeddel. Bp. 1987. Szépirod. Kiadó. 122-124.1988. 16. évf. [!] [1. sz.]

Kép. Szerző, cím nélkül. Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

Simai Mihály versei: Szét. + Keresztül a parázson. 3.

Szokolay Zoltán: Égboltom tanítványaim... Vers. 4.

Kőváry E[rnő] Péter: Ásatás avagy egy kun-kori vita vége. Elbeszélés. 5-13.

Kalász Márton versei: Versszöveg. + Fürjecske. + Hideg. 13.

Bartis Ferenc versei: Befejezetlen éjfél. + Öregházak fényében. Kelt Gyimesen, a XX. század utolsó negyedében. 14.

Tóth Lajos: Péntek déli harangszó. Elbeszélés. 15-23.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 23.

Dobozon 1987. október 5-én Köröstáj-napon... találkoztak a Békés Megyei Népújság Köröstáj Baráti Kör tagjai... 23.

A Békés megyei Tanács művelődési osztálya... művészeti ösztöndíjakat adott ki. 23.

Szudy Géza versei: Hull az akácok aranypénze. + Ipolyság. 24.

Kun Ágota versei: Kyrie eleison. + Vizsolytól Villányig. 25.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 25.

Ruzicskay György festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Szarvason az Erzsébet ligeti alkotóházban 1987. okt. 10-én. 25.

"Feleljetek nekem" címmel 1987. nov. 9-én... irodalmi estet rendezett Füzesgyarmaton... a Békés Megyei Népújság Köröstáj Baráti Köre...
Hegyesi János 88. születésnapját ünnepelték. 25.

Mind többen keresik fel a vésztő-mágori szabadtéri múzeumot. 25.
Hangpróba. [Rovatcím.] 26-32.

Tatár Sándor: Az idill boncolói nem kerülik el. Vers. 26.

Gulyás Gábor: Földművelő-dal. + Semmi. Versek. 27.

Fehér József: Az öreg mondja. + A kaporszakállú udvara. Versek. 27.

Molnár Lajos: Vándorúton. Vers. 28-29.

Nagy Gábor: Felhő-szakadás. + Téli vers. Versek. 29.

T. Lázár István: Féltelek. + Megtérünk. Versek. 30.

Kiss Ottó: Dal. + Estragon letörli homlokát. + Hinta. Versek. 30.

Mihály András Imre: Keserű szonett. + Éjszaka. + Tél. Versek. 31.

Nagy Mihály Tibor: Könyörgés pillangóért. + Editnek. + Arlequin. Tisztelet Hamvas Bélának.
Versek. 31-32.
Minitárlat. [Rovatcím.] 33-39.

Deim Pál: Három fiatal békéscsabai képzőművész.
8 kép: Gubis Mihály. + Bereznai Péter. + Lonovics László: [grafikái cím nélkül.] 33-39.
Műhelyben. [Rovatcím.] 40-68.

Cseke Péter: Megtervezett barangolások. Ceruzavázlatok Beke György portréjához. 40-46.

Beke György: Tanyasiak nemzedékei Pécskán.
1985. 46-53.

Angyalosi Gergely: Költői művek fogadtatása.
Lírakritika a hetvenes években.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 65. 54-65.

Elek Tibor: "Történelmi" játékok Gyulán.
A Gyulai Várszínház 1987. évi produkciói. 66-68.
Múlt a jelenben. [Rovatcím.] 69-82.

Pomogáts Béla: Emlékezés Asztalos Miklósra. 69-82.
A könyv útja. [Rovatcím.] 83-92.

Rényi Péter: Kner Erzsébet életművének etikája.
7 kép: Kner Erzsébetről fotó. + Könyvborítók. 83-87.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 87.

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Gyulán a Székely Aladár Országos Fotókiállítást. 87.

A békéscsabai megyei könyvtárban előadás-sorozat indult a mai magyar irodalomról. 87.

Petőcz Károly: "A szlovák betű útja Békéscsabán."
Dedinszky Gyula könyve kapcsán.
Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán. Békéscsaba, 1987. Békés Megyei Tanács.
4 kép: könyvcímlapok. 88-92.
Talpalatnyi föld. [Rovatcím.] 93-114.

Féja Géza: Őszi utazás.
3 kép: Balogh Ferentz: Féja Géza. [Fotók.] 93-95.

Dér Endre: Kiemelkedő misszió.
Féja Gézáról. 95-96.

Seres József: Emlékeim Erdei Ferencről. A szerző hagyatékából. 96-101.

Dedinszky Gyula: Ján Valašťán Dolinsky. 1892-1965.
Valastyán János néven békéscsabán született: zeneszerző, népdalgyűjtő, költő, újságíró, karvezető, pedagógus, eszperantista. 102-106.

U. Nagy István: Kovács János ébresztése.
Kovács János Szeghalmon született tanár, zoológus.
1 kép: Kovács Jánosról fotó. 107-114.
Téka. [Rovatcím.] 115-124.

Szécsi Margit: A Betlehem-blues. [Könyvismertetés.]
Szécsi Margit: A Betlehem-blues. Bp. 1986.
Magvető. 115-117.

Koncz Virág: Kőváry E[rnő] Péter: A szik virága. [Könyvismertetés.]
Kőváry E[rnő] Péter: A szik virága. Bp.
1986. Magvető. 117-118.

Dérczy Péter: Sarusi Mihály: Fönn a Jeruzsálemhegyen. [Könyvismertetés.]
Sarusi Mihály: Fönn a Jeruzsálemhegyen. Bp.
1987. Szépirod. Kiadó. 118-121.

Dienes Ottó: Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. [Könyvismertetés.]
Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. Bp.
1987. Ifjúsági Lap- Könyvkiadó Váll. - Berzsenyi Dániel irodalmi és Művészeti Társaság. 121-122.

Erdész Ádám: Bak Mihály: Orvosok - sebesültek.
Kórházvonaton a Dontól Dániáig. [Könyvismertetés.]
Bak Mihály: Orvosok-sebesültek. Kórházvonaton a Dontól Dániáig. Bp. 1987. Bak Mihály.
Bak Mihály Mezőberényben élő nyugalmazott főorvos. 122-124.1988. 16. évf. [!] [2. sz.]

Lipták Pál: Nyári vasárnap délután. Festmény.
Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

Bisztray Ádám: Ezredvég. Vers. 3.

Csengey Dénes: Öt dalszöveg: Martinovics Ignác zsengéiből. + Vörösmarty költő lázbeteg éneke. + Petőfi élete. + Gavrilo Princip mulatni megy. + Kiegyezés-tangó. Versek. 3-7.

Nagy Gáspár: Egy vizsgálat szerény gyanúja. A szociológus(nő) leveleiből. Vers. 7-8.

Balázsovics Mihály versei: Cölöpverő imája avagy hány év van még hátra halhatatlanságból. + Remeteősz. 8.

Kemény Katalin: Választófű. Novella. 9-16.

Varga Imre: Az a táj nincs, de megmarad. Caspar David Friedrich. Vers. 17.

Sass Ervin versei: Ódon. + Mostan a hó. 17.

Tóth László versei: Nyári hó.+ Felcserélt jelzők. 18.

Endrődi Szabó Ernő versei: Súlyos szómolnárok. + Már mindörökké. 19-20.

Sarusi Mihály: Az Aranykapca álma. Kisregényrészlet. 20-25.

Kántor Zsolt: Galamb kerékpárral avagy fölbontják a járdát. Vers. 26.

Győri László: Anyag. Vers. 26.
Minitárlat. [Rovatcím.] 27-34.

Lakatos István: Lipták Pál művészete.
11 kép: Lipták Pál: Éjszakai visszatérés. + Utak a Madárhegyre. + Ünnepi ragyogás. + Egy pillanatnyi gondolat. + Virágzó fák sötét napfényben. + Gázló a vadkacsafészekhez. + Álomszerű kert. + Konstrukció okkersárgában. + A jel mint közlés. + Vízparti történet. + Opálos atmoszféra. [Festmények.] 27-34.
Író és mű. [Rovatcím.] 35-59.

Hamvas Béla: A "sötét nap" költője: David Herbert Lawrence. Nem publikált kézirat 1933-ból. 35-45.

Tüskés Tibor: Rónay György - a háború árnyékában. Részlet egy pályarajzból. I. rész.
[Jegyzet + irodalom] : 59. 46-59.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 59.

Tíz Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád megyei általános iskola hetvenkét nemzetiségi diákja részvételével március 1-jén rendezték meg az országos román olvasómozgalom döntőjét Gyulán. 59.

Bertha Zoltán... irodalomtörténész előadása a romániai magyar irodalomról febr. 29-én a megyei könyvtárban. 59.
Műhelyben. [Rovatcím.] 60-93.

Rónay László: Az idill átértelmezése. Juhász Ferenc költészetének formaváltása. 60-72.

Pomogáts Béla: Utószó helyett. Jegyzetek a Halott feketerigó margójára.
Juhász Ferenc költeményéről. 73-76.

Angyalosi Gergely: "Tele vagyok, dallal tele..."
Lírakritika a hetvenes években. II. rész.
Jegyzetek. [Irodalom] : 93. 77-93.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 93.

Új kiadványaink: Gálos Magda: Justh Zsigmond művelődéspolitikai törekvései. + Pomogáts Béla: Juhász Ferenc eposzai. 93.
A könyv útja. [Rovatcím.] 94-110.

Haiman György: "A tömegtermelés megnemesítése."
Kner Imre és a bibliofilia. 94-103.

N. Horváth Péter: Dante illusztrátora: Fáy Dezső.
6 kép: Fáy Dezső: Pokol. Nyitókép + III. kép + Zárókép. + Purgatórium VII. kép. + Paradicsom IX. kép + Zárókép. Grafikák. 104-110.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 110.

1888. május 27-én született Mezőberényben Wágner József festőművész. Születésének 100. évfordulóján... emlékkiállítás a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban márc. 4-től ápr. 18-ig. 110.

A Munkácsy Múzeum "Az én műhelyem" c. sorozatának záró rendezvényén Szabadosné Szászfalvi Ilona belsőépítésszel ismerkedhetett meg a közönség. 110.
Talpalatnyi föld. [Rovatcím.] 111-130.

Medvigy Endre: "Ragyogó lélek világfátyol alatt." Sinka István tizennégy ismeretlen verse elé.
Sinka István versei: Biharugrán. Szabó Pálnak. 1932. + Ne féljetek. 1937. + Íme a hazám. 1938. + Merengő vén város... 1939. + Szegényember kalappal int. 1940. + Öreg summás vallomása. 1943. + Öregasszony egy budai padon. 1943. + Könny és felhő. 1944. + Sírj a jó pirosért... 1945. + Új zsellér. 1947. + Öt torony. 1948. + Ragyogó lélek világfátyol alatt. 1950. + Álmok éveiből. 1951. + Csalódás. 1953. 111-117.

Krupa András: Egy népszerű ál-hiedelemmonda.
Jegyzetek. + Irodalom: 123. 118-123.

Beck Zoltán: Halál és temetés a battonyai magyarságnál.
Adatközlők: 130. 124-130.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 130.

Magyari Barna: Irodalmi Kör Nagyszalontán.
[Rövid történet.] 130.
Téka. [Rovatcím.] 131-143.

Hermann Róbert: Féja Géza: Kossuth Lajos. Bp. 1987. Szépirod. Kiadó. [Könyvismertetetés Féja Géza azonos című könyvéről. 131-133.

Árpás Károly: Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. [Könyvismertetés.]
Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek.
Bp. 1987. Magvető. 133-135.

Bakonyi István: Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra. [Könyvismertetés.]
Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra. Bp.
1987. Magvető. 135-136.

Erdész Ádám: Fél évszázad mezsgyéjén. Kner Izidor ismert és ismeretlen emlékezéseiből. [Könyvismertetés.]
Fél évszázad mezsgyéjén. Bp. 1987. Gondolat. 137-140.

R. Takács Olga: Sinka István: Megzendül az erdő. [Könyvismertetés.]
Sinka István: Megzendül az erdő. Vésztő, 1987. Vésztői Nagyközségi Tanács. 141-142.

Radics Péter: Endrődi Szabó Ernő: Csatavesztés öngóllal. [Könyvismertetés.]
Endrődi Szabó Ernő: Csatavesztés öngóllal.
Bp. 1987. Magvető. 142-143.1988. 16. évf. [!] [3. sz.]

Debreceni László: A vistai református templom belseje a szentéllyel. [Grafika.] Első borító belső oldal.

Tartalom. 1-2.

E számunkban Debreceni László képzúművészeti alkotásaiból válogattunk. 2.

Juhász Ferenc: A megfagyott ló. Vers. 3-9.

Faludy György: Tanuld meg ezt a versemet. Torontó, 1980. Vers. 9-10.

Határ Győző versei: Váram és istápom. Thinsz Gézának. London, 1959. + Derü-boru. Szegedi Csillag. 1950. + Életrajz. "Kisfogház" 1951. 10-11.

Bisztray Ádám: Oroszlános-kút, avagy a föld elvesztése. Elbeszélés. 12-15.

Debreceni László: Cinteremajtó. Harangláb.
[Grafika.] 15.

Simonyi Imre: Nyolc groteszk: Sikertelenül. + Kenderkötél. + Nő, férfi. + Becenév. + Tartós béke. + Önéletrajz. + Kettő meg egy fél. + Elv, késhegyen. Versek. 16-18.

Debreceni László: A Homoródfürdőn építendő református templom terve. [Grafika.] 18.

Serfőző Simon: Mindenütt. Vers. 19.

Simai Mihály versei: Farkasgyűrű. Ilia Miskának. + Márciusi hó. 19.

Sarusi Mihály: Az Aranykapca álma. Kisregényrészlet. 20-26.

Kerék Imre versei: Ez a szerelem. + Öregek. 27.

Kelemen Lajos versei: Chaplin. + Kis ödüsszeia. 27.

Tomka Mihály: Szárnyak délkeleten. Vers. 28.

Debreceni László: Mezőveresegyháza: Cinterem.
[Grafika.] 28.

Idegen kedvenceim. [Rovatcím]
Román költők Ladányi Mihály fordításában. Bev.
Simor András és Ladányi Mihály. 29-35.

Geo Bogza: Anyafarkas. + Sarokban. + Évek, korok. + Genezis. Versek. Ford. Ladányi Mihály. 30-31.

Nichita Stanescu: A vers. Vers. Ford. Ladányi Mihály. 31.

Marin Sorescu: Meghatározhatatlan halál. + Pokolban. Versek. Ford. Ladányi Mihály. 31-32.

Franz Hodjak: Papírsárkány. Vers. Ford. Ladányi Mihály. 32-33.

Anemone Latzina: Ars. + Egy délelőtt leírása.
Versek. Ford. Ladányi Mihály. 33.

Marin Mincu: Leselkedő. Vers. Ford. Ladányi Mihály. 34.

Mircea Dinescu: Vándorszínház. + A természet demokráciája. + Csavargások. Versek. Ford. Ladányi Mihály. 34-35.

Debreceni László: Templomudvar - Nagyenyed.
[Grafika.] 35.

Schéner Mihály rajzai Szent Istvánról. 36-41.
Műhelyben. [Rovatcím.] 42-48.

Papp János: Nagyváradi beszélgetés Horváth Imrével. Interjú.
1 kép: fotó Horváth Imréről. 42-46.

Horváth Imre versei: Parancs. + Relativitás. + Közöny. + Osztoszkodás. Margitomnak. + Ötszáz éves óra. + Nem ellenzem. + Cérnahang. + Divat. + Sorsjegy. + Hagyatkozás. + Vénkisasszony. + A szépség igazsága. + Feladat. + Köztetek élek. + Régi lecke. + Aforizmák. 46-48.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 48.

A megyei könyvtár "Mai magyar irodalom" c. előadássorozat utolsó rendezvénye volt Pomogáts Béla előadása a mai jugoszláviai magyar irodalomról. 48.

A megyei tanács az idei esztendőre is meghirdette "Az év lakóháza" c. tervpályázatát. Az első díjat Sebők József építészmérnök kapta. 48.
Múlt a jelenben. [Rovatcím.] 49-80.

Pomogáts Béla: A "Néma forradalom" írója. Jegyzetek Kovács Imre pályafutásáról és munkásságáról. 49-65.

Debreceni László: A vistai református templom és harangláb. [Grafika.] 65.

Erdész Ádám: A Néma forradalom. Tanulmány. 66-80.

Debreceni László: Cínterem - Vicze. [Grafika.] 80.
Iró és mű. [Rovatcím.] 81-94.

Tüskés Tibor: Rónay György - a háború árnyékában. Pályarajz. II. rész.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 94. 81-94.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 94.

Június 4-én Biharugrán felavatták Szabó Pál bronz mellszobrát a róla elnevezett könyvtár előtt.
1 kép: Kiss György: Szabó Pál. Szobor. 94.

Debreceni László: Kalotaszegi fejfák. [Grafika.] 95.
Talpalatnyi föld. [Rovatcím.] 96-124.

Beke György: Nagylaki regényhősök. 96-103.

Beck Zoltán: Rajki József Párizsban. Fejezet a művész pályarajzából.
Rajki József szobrászművész Orosházán született.
1 kép: fotó Rajki Józsefről.
[Jegyzetek.] : 110-111. 104-111.

Szilágyi Ferenc: Számadás a szülőföldnek. Viszszaemlékezés.
Szilágyi Ferenc Gyomán született. 112-118.

Szilágyi Ferenc versei: Bölcsőhelyem. 1988. + Ballada. Sinka István halála évfordulóján. + Elégia egy gesztenyefasorról. Annak emlékére, hogy Bartók Béla egyszer, Vésztőre utazván, végigsétált szülőhelyemen, Gyoma főutcáján, az azóta már eltűnt vadgesztenyesorban. 1988. 119-121.

Csák István: Londoni emlékeim Szerb Antalról.
Mozaikok. 122-124.

Debreceni László: A mezőcsávápi harangláb.
[Grafika.] 125.
Téka. [Rovatcím.] 126-136.

Balogh Edgár: Férfimunka. Emlékirat 1945-1955. Bp. 1986, Magvető. [Könyvismertetés.] 126-128.

Kántor Lajos: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán.
[Könyvismertetés.]
Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp. 1986, Akad. Kiadó. 128-129.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 129.

Június 18-án a tarhosi zenepavilonban... tizenkettedik alkalommal került sor megnyitóra. 129.

Szijártó István: Erdei Sándor: Gondolkodni jó.
[Könyvismertetés.]
Erdei Sándor: Gondolkodni jó. Makó, 1986, [!1987.] Makó József Attila Múzeum. 130-131.

Varga Magdolna: Baka István: A kisfiú és a vámpírok. [Könyvismertetés.]
Baka István: A kisfiú és a vámpírok. Bp. 1988. Szépirod. Kiadó. 132-134.

Tóth Lajos: Tüskés Tibor: Vidéken élni.
[Könyvismertetés.]
Tüskés Tibor: Vidéken élni. Bp. 1988. Kozmosz Könyvek. 134-136.
Margó. [Hírek.] [Rovatcím.] 136.

A megyei könyvtárban 1988. június 2-30-ig tartott nyitva Pátkai Ervin szobrászművész emlékkiállítása.
1 kép: Pátkai Ervin: Forgó. [Grafika]. 136.

B[alogh] F[erentz] : Szerény, 12 oldalas leporellóban 22 Sinka István verset adott közre a dél-bulgáriai Haszkovo városa
"Végy karodra idő!" címmel. Ford. Gencso Hrisztozov. 136.

Júniusban a TIT Békés Megyei Szervezetének vendégeként megyénkben tartózkodott Libor Knězek, a szlovák írószövetség osztályvezetője. 136.1989. 17. évf. [!] [1. sz.]

Tartalom. Első borító belső oldal.

Cseh Éva: Bundavariációk - rádióhangra. A békéscsabai bundabotránnyal kapcsolatban a Kossuth Rádióban 1988. dec. 9-éig elhangzott tudósítások, riportok. 1-11.

Haller József: Tánc. [Grafika.] Fotó: László Miklós. 11.

Banner Zoltán: Májusi litánia 1988-ban. Kolozsvár, 1988. Vers. 12.

Simonyi Imre: Ember Gedeon jegyzeteiből. 13-17.

Serfőző Simon: Egyre szorongóbb. + Eliszaposodik. Versek. 18.

Szokolay Zoltán: Biológiai önképző. Gondolat.
1977. + Tánclépések. + Kétlem. + Nincs. + Cimke. Versek. 19-20.

Haller József: Sztravinszkij: Petruska. Grafika. Fotó: Haragos Zoltán. 20.

Varga Imre: A túlélő. Elbeszélés. 21-25.

Szikra János: Kötetlen vers. + Égő szemhéjjal.
Versek. 26.

Sárándi József: Levél a Szülőföldhöz. + Fénykép. + Regényes történet. Versek. 27-28.

Haller József: Sztravinszkij: Petruska. Grafika. Fotó: László Miklós. 28.

Markó Béla: Szerelmes szonettkoszorú. 1988. február-március. Vers. 29-35.

Banner Zoltán: Haller József grafikája.
8 kép: Haller József: Zene. + A lovas. + Vivaldi: Évszakok. Nyár. + Reggel. + Vivaldi: Évszakok. Ősz. + Vivaldi: Évszakok. Tavasz. +
Sztravinszkij Petruskája. Grafikák. Fotó: László Miklós. + Genezis. Grafika. Fotó: Csomfáy Ferenc. 36-45.

Pomogáts Béla: Sors és jelkép. A prózaíró Méliusz József. 46-58.

Féja-levél - Sinkáért. Közzétette: Féja Endre.
Féja Géza, - Sinka István. 59-60.

Beck Zoltán: Tudós pászotorok.
Jegyzetek: irodalom + adatközlők: 65. 61-65.

Tóth Béla: Mindennapi kenyerünk. Részlet a szerző hosszabb munkájából. 66-71.

Haller József: Vivaldi: Évszakok. Tél. Grafika. Fotó: László Miklós. 71.

Dienes Ottó: Ingenium universale. Gondolatok Szentkuthy Miklós "életgyónás"-áról. [Könyvismertetés.]
Szentkuthy Miklós: Frivolitások és hitvallások. Bp. 1988. Szépirod. Kiadó. 72-76.

Erdész Ádám: Dupka György - Horváth Sándor: Múltunk és jelenünk. Balogh Edgár nyomában Kárpátontúlon. [Könyvismertetés.]
Dupka György-Horváth Sándor: Múltunk és jelenünk. Uzshorod, 1987. Kárpáti Kiadó. 76-78.

Krupa András: Beck Zoltán: Vitális Imrének véres a fokosa. [Könyvismertetés.]
Beck Zoltán: Vitális Imrének véres a fokosa.
Békéscsaba, 1988. 78.
Tartalom. Első borító belső oldal.1989. 17. évf. [!] [2. sz.]

Nagy Gáspár: Megyek a vers után. Episztola zágoni nővéremnek, N. Irénnek. Vers. 1.

Hell István: Elgondolván kalendáriumát. Vers. 2-3.

Fodor András: Szeret az út. + Ilyenkor... + Derül-borul. Versek. 3-5.

Kohán György: Grafika. [Cím nélkül.] 5.

Kőváry E[rnő] Péter: Tűzpróba. Elbeszélés. 6-19.

Kohán György: Grafika. [Cím nélkül.] 19.

Simai Mihály: Hol van már az a gyönyörű... + A lovakat elviszik ugye. - - Iliának. + Sebzett éjben. + A sivatag hajói. A visszarugdalt magzat című ciklusból. Versek. 20-22.

Simonyi Imre: Ember Gedeon jegyzeteiből... 23-29.

Kohán György: Grafika. [Cím nélkül.] 29.

Marik Dénes: Kohán György szerelmei - művészi fejlődésének tükrében.
5 kép: Kohán György grafikái [Cím nélkül.] 30-40.

Szokolay Zoltán: Égő tölgyesek. Weöres Sándor levele Szokolay Károlyhoz.
Kéziratban is. 41-43.

Kohán György: Grafika. [Cím nélkül.] 43.

Márkus István: A régi falukutatás és mai tanulságai. 44-58.

Szenti Tibor: Tüzek, kurvák, boszorkányok. Részlet a szerző Paráznák c. monográfiájából. 59-67.
Irodalom + Jegyzet: 66-67.

Kohán György: Grafika. [Cím nélkül.]

Jánosi György: Patologikus jelenségek és a magyar családszociológia.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 71. 68-71.

Gyurácz Ferenc: Nemzedékek, nemzet, demokrácia. Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága. [Könyvismertetés.]
Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága.
Bp. 1988. Magvető. 72-76.

Kohán György: Grafika. [Cím nélkül.] 76.

Valuch Tibor: Az anatómiáról néhány tételben.
Varga Csaba: Duna-táji tudósítás. [Könyvismertetés.]
Varga Csaba: Duna-táji tudósítás. Bp. 1988. Gondolat. 77-78.

Kereskényi Miklós: Körösök vidéke. Honsimereti Füzet, 1988. [Könyvismertetés.]
Körösök Vidéke. Honismereti füzet. 1988. Szerk. Erdmann Gyula. Kiad. a Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1988. 78-79.

Kohán György: Grafika. [Cím nélkül.] 80.1989. 17. évf. [!] [3. sz.]

Tartalom. Első borító belső oldal.

Utassy József: Morgolódó. Péntek Imréhez. 1988.
Vers. 1.

Katona Imre: Viccek Sztálinról. A közéleti viccek gyűjtése, a várható tanulságok.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 10. 2-10.

Gyurkovics Tibor: Isten fényei. + Az álom. Versek. 11-12.

Jankay Tibor: Fürdőzők. 12.

Simonyi Imre: Profán karácsony. 13-14.

Szilágyi Miklós: Engem nagyon meghurcolt ez a rendszer. 15-22.

Bartis Ferenc: Félbeszakadt éjfél. Fiamnak.
Vers. 23.

Sz. Mikus Edit: Kéjsóvár tekintetektől a pornó-kottáig. 24-38.

Jankay Tibor: Korcsolyázó gyerekek. 38.

Szikra János: Írtál-e verset? + Melódia. Versek. 39.

Oláh Zoltán: Elégia. + Alkonyodó. Versek. 40.

Banner Zoltán: Kereső. Békéscsaba, 1989 tavaszán.
Felhívás a külföldön élő magyar alkotókhoz. 41.

Dér Endre: Jankay 90 éves.
1 kép: Jankay Tibor: Madonna. 42-45.

Lapok az Önvallomásból. A szemelvényeket vál. B. Turok Margit.
1 kép: Jankay Tibor: Leányok.
Jankay Tibor: Önvallomás c. művéből. 46-49.

Sarusi Mihály: Az Aranykapca álma. Kisregényrészlet. 50-60.

Varsa Zoltán: Kisvárosi üdvözletek. Helytörténet. + Szószakadás. + A nyár az utcán hömpölyög. Vers. 61-62.

Jankay Tibor: Egyedül. 62.

Czére Béla: Keresztek a folyóparton. [Elbeszélés.] 63-71.

Jankay Tibor: Sulykolók. 71.

Hervay Gizella: Nem kiálthatta már világgá magát. Szilágyi Domokosról. A szerző 1979. márc. 17-én Budapesten megrendezett Szilágyi Domokos-esten olvasta fel. 72-75.

Hatvani Dániel: Egy s más a Csoóri-breviárium ürügyén. [Könyvismertetés.]
Csoóri Sándor breviárium. Bp. 1988. Eötvös Kiadó. 76-77.

Niedzielsky Katalin: "Az álom, mit nem láttak még..." avagy a zenés műfaj évadja a Jókai Színházban?
A békéscsabai Jókai Színház 1988-89-es színházi évadjáról. 78-80.1989. 17. évf. [!] [4. sz.]

Tartalom. Első borító belső oldal.

Féja Géza: Elmúlt évek emlékeiből. 1971. + Füred. 1965. + Asszonyságok díja. 1970.
Publikálatlan írások a szerző hagyatékából. 1-5.

Sz. Lukács Imre: Találkozások népi írókkal, Nagy Imrével, Rákosival. Második beszélgetés Hegyesi Jánossal. 6-16.

Tóth Endre: Csontos Sanyi. Vers. 17.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 17.

Katona Imre: Sztálin leghívebb követője.
Viccek Rákosiról.
Rákosi Mátyás. 18-26.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 26.

Gerő János: Az ellopott igazság. Regényrészlet. 27-32.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 32.

Bisztray Ádám: Mondák könyve. Vers. 33.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 33.

Kocsis Klára: Mengele ír. Vers. 34.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 34.

Kőbányai János: A megváltó avagy filmnovella Jancsó Miklósnak. 35-41.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 41.

Banner Zoltán: Ikárusz második kísérlete. + Ikárusz harmadik kísérlete. + Ikárusz negyedik kísérlete. Kolozsvár, 1986. Versek. 42-43.

Csák Gyula: Miért kell fürdés előtt fürödni?
Regényrészlet. 44-58.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 58.

Zöldi László: Írók kontra tudósok? A Mohácsvita kiteljesedése. 59-69.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 69.

Elek István: Benkő Péter: A nemzeti Parasztpárt és a szocializmus, 1947-1948. [Könyvismertetés.]
Benkő Péter: A nemzeti Parasztpárt és a szocializmus, 1947-1948. Bp. 1988. Kossuth Kiadó. 70-71.

Elek Tibor: Szellemi-művészi élet - még mindig peremvidéken? A körkérdések és válaszok elé. 72-73.

Schéner Mihály: Kép a békéscsabai meseházból. 73.

Körkérdések és válaszok Békés megye szellemi, kulturális életéből. 74-87.

Megteremteni a műveltség rangját Békésben. Dr. Becsei József megyei tanácselnök-helyettes válaszol Szokolay Zoltán kérdéseire. 88-96.1989. 17. évf. [!] [5. sz.]

Tartalom. Első borító belső oldal.

Márkus István: A mai falusi válsághelyzet összetevői.
4 kép: Szabó Gábor fotói cím nélkül. + Fodor József: Régi telek emléke. [Festmény.] Fotó: Szabó Gábor. 1-9.

Grandpierre K. Endre: Jelenet az ötvenhatos nagykörútról. + Titokzatos virradat levert forradalom után. + Meghurkoltak. + Hazugság, hazugság, hazugság. Versek. 10-11.

Bisztray Ádám: Az óriás csizmája. Novella. 12-14.

Józsa Sándor: Carmina Burana V. [Grafika.]
Fotó: Váradi Zoltán. 14.

Sárándi József: Ördögi kör. + Szöveglopások. + Álomkép. Versek. 15-16.

Győri László: Sarkcsillag. + Bigámia. Versek. 17.

Engel Tevan Iván: Fehér szerecsen II. [Grafika.] Fotó: Váradi Zoltán. 17.

Kiss Dénes: Jégenválasztott király. Regényrészlet. 18-25.

Pomogáts Béla: Tanúság és vallomás. Balogh Edgár két erdélyi emlékirata.
Balogh Edgár: Szolgálatban. Emlékirat. 1935-1944, Bukarest, 1978, Kriterion. + Balogh Edgár. Férfimunka. Emlékirat. 1945-1955. Bp. 1986,
Magvető. 26-32.

Fajó János: Ikszek II. Fotó: Váradi Zoltán. 32.

Simai Mihály: Hommage! Egy Tisza-táji Bachhuszára, anno 1987. + Nonszensz. Versek. 33.

Szenti Tibor: Elemésztő szerelem. Naplórészletek. 34-42.

Beck Zoltán: A népi horror. Természetfeletti lények Biharugra, Körösnagyharsány és Zsadány népi hitvilágában.
Adatközlők: 47. 43-47.

Cserepesi Gábor: A fűszálak hozzám hajolnak.
Vers. 47.

Hell István: Utazások Sanghájtól Berlinig. + Felemel két madárka. Versek. 48-49.

Szilágyi Imre: Áron, az őslakos. Fotó: Váradi Zoltán. 49.

Varsa Zoltán: Kisvárosi üdvözletek. - A karnagy úr a parkban. + Érvénytelen orchideák.
Vers. 50.

Banner Zoltán: A kertész testamentuma. 1980. valahány Kolozsvár. + Szaggató. Kolozs-vár, 1988. + A legszebbek sorsa. Kolozsvár, 1987.
Versek. 51-53.

Kereső. [Fehérvári László levele Banner Zoltánhoz.]
1 kép: A Háry János bemutatója Kolozsvárott, 1948 decemberében az Állami Magyar Operában. 54-56.

Takács Géza: Az irodalom társadalmi magatartásáról. Jegyzetek. 57-62.

Tenk László: Akiért verekednek. Fotó: Váradi Zoltán. 62.

Domokos Mátyás: Kaleidoszkóp. 63-65.

Budaházi Tibor: Erdélyi emlékek I. Fotó: Váradi Zoltán. 65.

Bellon Tibor: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. [Könyvismertetés.]
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. Gondolat. 66-67.

Mátyás István: Bizonytalanság, szorongás, kiszolgáltatottság. Mátyás B. Ferenc: FáradtÉden.
[Könyvismertetés.]
Mátyás B. Ferenc: FáradtÉden. Bp. 1989, SzépIrod. Kiadó. 67-68.

Horpácsi Sándor: Negatív utópia [negatív] valóság. Arthur Koestler: Sötétség délben.
Európa, Reform Rt. 1988. + George Orwell: 1984. Európa. 1989. [Két könyvismertetés.] 68-70.

Niedzielsky Katalin: Keleten a helyzet változik? Vélemények egy évad mérlegéhez.
Békéscsaba, Jókai Színház 1988-89-es évadja. 70-73.

Elek Tibor: Évfordulók, aktualitások és hagyományok igézetében. A Gyulai Várszínház huszonhatodik évadjáról. 73-78.

Gyenge Enikő: A muzsika és a szem. 79-80.

Hézső Ferenc: Szövőnő. Fotó: Váradi Zoltán. 80.1989. 17. évf. [!] [6. sz.]

Tartalom. Első borító belső oldal.

Utassy József: Fohász. + Ahogy kel a nap. + Augusztus. Versek. 1.

Domokos Mátyás: Kaleidoszkóp. II. 2-8.

A természet nevében. 8.

Dienes Ottó: Scientia Sacra. Hamvas Béla és a szakrális metafizika.
Hamvas Béla: Scientia Sacra. Az ókori emberiség szellemi hagyománya. Bp. 1988, Magvető. 9-12.

Erdmann Gyula: Deportálás és kényszermunka.
Békési és csanádi németek a Szovjetunióban.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 21-22. 13-22.

Lipcsey Ildikó: 1581 - 1945 - 1959. "A kolozsvári egyetemnek a magyarok birtokában kell maradni." Nicolae Iorga, Bukarest, 1919.
A kolozsvári egyetem története.
4 kép: A kolozsvári jezsuita szeminárium.
Olasz fametszet 1596-ból. + 3 fotó cím nélkül. 23-34.

1988 - 1989. 34.

Kenéz Ferenc: A Hung-Fu birodalom bukása. Középkori japán legenda. + A szerep. + Esti táblák, irányítójelek. Köntös Szabó Zoltánnak.
Versek. 35-37.

Magyari Barna: Töredékek hétköznapjaimból. + Verseimtől döglenek a legyek. Székely Ervinnek Nagyszalontára. Versek. 38.

Czére Béla: Adventi koszorú. 1988. január.
[Elbeszélés.] 39-49.

Vízilép csőd. 49.

Múzsák kertje. 50.

Szudy Géza: Gravitáció. + A hídról nézem.
Versek.

Molnár Lajos: Szabadon mint a vitézek.
Vers. 52.

Ferdinandy György: Pavor nocturnus. [Novella.] 53-57.

Erő-mű-tét. 57.

Kiss Ottó: Álmodj szépet, Vaszakó! [Novella.] 58-63.

Ne tegye! 63.

Anóka Eszter: "Te paizsodat ragadd elő!" [Novella.] 64-66.

Sh ation. 88-89. 67.

Zrenjanini költők versei. [Rovatcím.]
Zrenjanin - Nagybecskerek - Békéscsaba vajdasági testvérvárosa. 68-71.

Ileana Ursu: Ilyenek vagyunk. - Takav smo svet. + Kísérlet. - Pokušaj. Versek. Ford. Fehér Ferenc. 68-69.

Milan Nenadić: Az ég a kert fölött. - Nebo nad baštom. + Amikor pontot teszek... - Stavljajući tačku... Versek. Ford. Fehér Ferenc. 69-70.

Milorad Milenković-šum: Rohanjunk ki a földekre, - Zaleteti se u ravnicu. + A női könyvtárban. - U biblioteci žena. Versek. Ford. Fehér Ferenc. 70-71.

I. M. N. I. 71.

301. 72.

Gerliczki András: Ladik Katalin: Kiüzetés.
[Könyvismertetés.]
Ladik Katalin: Kiüzetés. Bp.-Újvidék, 1988. Magvető-Fórum. 73-74.

Valuch Tibor: A létezés lehetőségei. A helyi cselekvés. Szerk. Köles Sándor, Varga Csaba.
[Könyvismertetés.]
A helyi cselekvés. Szerk. Köles Sándor, Varga Csaba, Bp. 1988, Magvető. 75-76.

Aba-Novák Judit: Előszó egy majdani krónikához. Miért és hogyan született meg a Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennále és Művésztelep? 77-80.

Banner Zoltán: Napóra. [Utalás a folyóirat új címére.] 80.Hátra Kezdőlap