Kezdőlap

Bangha Béla (Nyitra, 1880. nov. 16.Bp., 1940, ápr. 29.): jezsuita, politikus, hitszónok. 1895-ben belépett a jezsuita rendbe, 1909-ben szentelték pappá. Az I. világháború előtt és alatt Bp.-en és Canterburyban működött. 1913-ban megalapította és 1923-ig szerk. a Magyar Kultúra c. folyóiratot. 1918-ban Baranyay Lajossal és Buttykay Antallal létrehozta a Központi Sajtóvállalatot. 1922-ben előadásokat tartott Hollandiában és É-Amerikában, 1934-ben pedig D-Amerikában. 1923–26 között Rómában a Mária-Kongregációk központi lapját szerk. Az Actio Catholica egyik alelnöke. A Katolikus Lexikon főszerk.-je. – F. m. A magyar katolikus sajtó kérdése (Bp., 1917); Jézus istenségének bizonyítékai (Bp., 1923); A jezsuita rend és ellenségei (Bp., 1928); Katholicizmus és zsidóság (Iványi Jánossal és Pataky Arnolddal, Bp., 1933); Római útikalauz (Bp., 1934); Világhódító kereszténység (Bp., 1940). – Irod. Balázs Béla: A klerikális reakció tevékenysége a fehérterror idején (Századok, 1950); A klerikális reakció a Horthy-fasizmus támasza (Szerk. Balázs Béla, Bp., 1953).