Kezdőlap

Bud János (Dragomérfalva, 1880. máj. 30.Bp., 1950. aug. 7.): statisztikus, miniszter, egyetemi tanár. Bp.-i jogi tanulmányainak idején került az Orsz. Statisztikai Hivatalba. 1910-től a kereskedelemügyi min.-ban segédtitkár. 1916-ban a Közélelmezési Hivatalnál min.-i tanácsos, 1918-ban az Orsz. Árvizsgáló Bizottság elnöke. 1911-ben a bp.-i egy.-en a statisztika magántanára. 1920-tól a műegy. gazdaságpolitikai tanszékén ny. r. tanár. 1921-ben a közélelmezési min. államtitkára, a Bethlen-kormányban 1922. okt. 19-től 1924. máj. 24-ig közélelmezési miniszter. 1924. nov. 15-től 1928. szept. 5-ig pénzügyminiszter, majd 1928. szept. 5-től 1931. aug. 24-ig közgazdasági, ill. 1929. aug. 31-től egyben kereskedelemügyi miniszter. Pénzügyi politikája a bethleni „konszolidáció” nagybirtokos-nagytőkés érdekeinek szolgálatában állt. 1931-ben ismét elfoglalta egy.-i tanszékét. A Nemzetek Szövetsége pénzügyi bizottsága előtt ismételten képviselte Mo.-ot. 1922-ben Rétságon ngy.-i, 1927-ben ogy.-i képviselővé választották a békéscsabai kerületben. Szerk.-je volt a Közgazdasági Szemlének. – M. A munkanélküliség statisztikája Magyarországon (Bp., 1901); A gazdaságok társadalmi concentrációja (Bp., 1911); A gyermekmunka hazánkban és külföldön (Bp., 1911); Bűnügyi statisztikánk és kriminalisztikánk iránya (Bp., 1912); Árstatisztika (Bp., 1912).