Kezdőlap

Buza Barna (Tolcsva, 1873. jan. i.1944. máj. ? ): politikus, miniszter, ügyvéd. 1897-től a Felsőmagyarországi Hírlap szerk.-je, 1905-től 1910-ig ogy.-i képviselő, 1906-tól a Budapest, 1908-tól a Magyarország c. lap cikkírója. 1914-ben elkísérte Károlyi Mihályt amerikai körútjára. 1918-ban a Nemzeti Tanács tagja, 1918. okt. 31-től 1919. márc. 21-ig a Károlyi- és Berinkey-kormányok földművelésügyi minisztere, Károlyi földreform-elképzeléseinek képviselője. Elkészítette a földosztásról szóló ún. néptörvényt (1919: 36. tc.), amely szerint az 500 holdon felüli nagy- és a 200 holdon felüli egyházi birtokokat részes térítés ellenében kisajátították, s főként 5-20 holdas családi birtokokként kiparcellázták volna. A Károlyi-kabinetben az igazságügymin. ideiglenes vezetésével is megbízták (1918. okt. 31-től nov. 3-ig). Mint miniszter 2 millió koronát utalt ki a Területvédő Liga megalakítására. A Tanácsköztársaság megdöntése után antibolsevista, revizionista munkákat írt, 1921-től a fővárosban ügyvédi gyakorlatot folytatott. Számos verse és más szépirodalmi munkája jelent meg, főként Krónikás álnéven. – M. A magyarság jövője (Bp., 1918); Magyarország igaza (Bp., 1919); Öt év multán. A Károlyi korszak előzményei (Bp., 1923).