Kezdőlap

Csányi László (Zalacsány, 1790Pest, 1849. okt. 10.): politikus, közlekedésügyi miniszter, Zala vm.-i földbirtokos. Tanulmányai elvégzése után huszártiszt, részt vett a Napóleon elleni háborúkban (1809-1815), majd mint főhadnagy megsebesült és kilépett a hadseregből. Az 1840-es években Zala vm.-ben Deák mellett az ellenzéki mozgalom vezére, a védegyleti mozgalom harcosa. 1848. márc.-ban a Közcsendi Bizottmány tagja. A szabadságharc idején Kossuth odaadó híveként a legkritikusabb helyekre küldték. Jún. 2-től Zala, Somogy, Baranya, Tolna és a Jelačsić ellen küzdő dunántúli sereg főkormánybiztosa. Megszervezte a nemzetőrség és népfelkelés fegyverbe állítását, kiképzését, utánpótlását. Dec. 31-től a főváros kormánybiztosa. 1849-ben erdélyi teljhatalmú biztos, majd 1849. máj. 2-től közlekedési miniszter a Szemere-kormányban. Mindvégig megmaradt Kossuth és a szabadságharc hívének, de bízván Görgeyben több ízben közvetített Kossuth és Görgey között. Aug. 11-én jelentős szerepet vállalt a főhatalom Görgeyre ruházásának kieszközlésében. A világosi fegyverletétel után Sarkadon jelentkezett az oroszoknál, akik átadták az osztrákoknak. A haditörvényszéki tárgyalás során szilárdan kitartott meggyőződése mellett. Haynau Pesten felakasztatta. Irod. Eissen Gyula: Cs. L. pályája (Arad, 1917); Barta István: Kossuth és Cs. (Századok, 1952. 3-4. sz.); Barta István: Cs. L. (Élet és Tud., 1960. 41. sz.). – Szi. Illyés Gyula: Fáklyaláng (dráma, 1953).