Kezdőlap

Hanauer Árpád István (Pápa, 1869. dec. 28.Vác. 1942. jan. 15.): váci püspök, hittudományi író. 1892-ben szentelték pappá. 1911–től a Szent Imre Kollégium ig.-ja. 1913-tól marosvásárhelyi c. apát; 1917-ben veszprémi kanonok, 1919. júl.-ban váci püspök lett. Újjáalapította a váci papnevelő szemináriumot. 1927-től a felsőház tagja. – F. m. A kölcsönös igazságosság a kath. erkölcstanban… (Bp., 1909); A lelkiismeret (Bp., 1912). – Irod. Pataky Arnold: Emlékbeszéd H. A. I. fölött (A Szt. István Akad. emlékbeszédei, Bp., 1942).