Kezdőlap

Horváth Győző (Csütörtök, 1867. dec. 21.? , 1944. dec. 19): r. k. pap, választott püspök. A teológiát 1890-ben a bp.-i egy.-en végezte. Kalocsán 1890-ben pappá szentelték. Veprődön káplán, az érseki udvarban 1892-ben szertartásmester, 1893-ban jegyző, 1897-ben titkár, 1903-ban irodaig., 1907-ben székesegyházi kanonok és a papnevelde ig.-ja. 1912-ben martyropoliszi választott püspök, s a kalocsai érsek segédpüspöke, 1923-tól érseki helynök, 1931-ben főkáptalan, nagyprépost, 1930-ban Pest vm. küldötte a felsőházban, melynek 1931-től mint nagyprépost hivatalból tagja lett. Tíz évig elnöke volt a Kalocsai Kat. Körnek, éveken át ig.-ja az Oltár-Egyletnek, 8 éven át ig.-ja volt az általa alapított kalocsai Kat. Leánykörnek. Az elemi és egyházi népoktatási kérdésekről cikkezett. – M. A szentmiseáldozat gyümölcseiről (Kalocsa, 1899); A pappá szentelés szertartásai (Kalocsa, 1912); Iskola, község, állam (Kalocsa, 1931); Törvényjavaslat-tervezet a népiskolai terhek arányosításáról és a nem állami tanítók helyi illetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról (Ruszthy-Rusztek Károllyal, Kalocsa, 1938).