Kezdőlap

Irányi Dániel, Halbschuh (Toporc, 1822. febr. 24.Nyíregyháza, 1892. nov. 2.) politikus. Eperjesen bölcseletet és jogot tanult, s itt a m. ifjúsági egylet elnöke volt. 1844-től Pesten ügyvéd, a reformmozgalmak híve. Jelentős szerepet töltött be a Pesti, utóbb Ellenzéki Kör, majd az 1848. márc.-i pesti mozgalmak szervezése idején. 1848-ban igazságügymin.-i titkár, Pest egyik képviselője, a Jelačić elleni önkéntes csapat tagja, utóbb Sáros vm.-i kormánybiztos. 1849-ben Debrecenben a békepárt ellenfele, majd pesti kormánybiztos. Az emigrációban Párizsban újságíró, 1859-ben a Magyar Nemzeti Igazgatóság jegyzője. 1866-ban Kossuth küldötte Bismarcknál. A kiegyezés után, 1868-ban Pécs város még távollétében választotta meg képviselőnek, 1869-től a 48-as párt elnöke. A 48-as békés parlamenti reformtaktika kialakítója, amelyet utóbb Kossuth támadott. A Függetlenségi Párt megalakulása után (1884) annak is elnöke, bár később befolyása csökkent. Küzdött a polgári házasságért és az analfabéták oktatásáért. – M. Histoire politique de la Révolution de Hongrie (I–II. Ch. L. Chassin-nel együtt; Paris, 1859–1860); Megjegyzések br. Kemény Zsigmond emlékirataira (Bp., 1883); Megjegyzések Madarász József emlékirataira (Bp., 1884). – Irod. Hoitsy Pál: Régi magyar alakok (Bp., 1923).