Kezdőlap

Jacobinus János (Kolozsvár, 1574. v. 1575. márc. 23.Brassó, 1603. júl. 17.): Erdély kancellárja. Unitárius vallású kolozsvári szász patríciuscsalád fia, éveken át szülővárosa jegyzője. 1598-tól a fejedelmi kancellária titkára. 1603-ban Székely Mózes kinevezte kancellárrá. A brassói csatában esett el. Az 1595-i török elleni hadjárat történetét latin nyelvű tanulmányában dolgozta fel (Brevis enarratio rerum… gestarum, Kolozsvár, 1596). – Irod. Bónis György–Valentiny Antal: J. J. erdélyi kancellár formuláskönyve, 1602 (Kolozsvár, 1947).