Kezdőlap

Jagamas Ilona, Ferencz Lászlóné (Dés, 1919. ápr. 23.Kolozsvár, 1983. okt. 13.): romániai magyar újságíró, elbeszélő, szerkesztő. Kolozsvári középisk. tanulmányok elvégzése (1937) után mozgásművészeti tanfolyamon vett részt. Újságírói pályáját 1939-ben a Keleti Újságnál kezdte, 1944. dec.-től a Világosság szerkesztőségében, 1946-ban a Magy. Népi Szövetség sajtóosztályán, majd a Népvédelmi Egyesületnél, 1948-tól a kolozsvári rádiónál dolgozott, később a Romániai Magyar Szó tudósítója, tornatanárnő, színházi könyvtáros, a Pionir szerk.-je (1954), klubigazgató a békési munkatelepen (1955), az Utunk alkalmazottja, 1958-tól két éven át újra újságíró a Dolgozó Nőnél. Szerk. az Asszonyok kalendáriumát (1959). Első írását 1937-ben az Ellenzék közölte. Cikkei az Ellenzék, Keleti Újság, Hölgyfutár, Pásztortűz hasábjain, 1944 óta a Világosság, majd a Művelődés, Utunk, Ifjúmunkás, Tanügyi Újság, Dolgozó Nő, Előre, Vörös Zászló, Tribuna hasábjain jelentek meg. Verseiben, elbeszéléseiben, riportjaiban és esszéiben a női sors kérdései foglalkoztatták. Készülő önéletrajzának egy sajtótörténetileg érdekes fejezetét Kolozsvár, szerkesztőség c. alatt az Utunk közölte (1981. 6. sz.).