Kezdőlap

Jakabos Ödön (Nyújtód, 1940. jan. 25.Brassó, 1979. okt. 22.): romániai magyar író, utazó. Kézdivásárhelyen érettségizett (1958). A brassói vasúti technikum elvégzése után nyolc éven át forgalmista Imecsfalván, Bereckben, Kézdivásárhelyen, majd a kovásznai Fafeldolgozó Vállalat tisztviselője. Közben utazásaira készült, ezek során Kőrösi Csoma Sándor útvonalát akarta végigjárni és dardzsilingi sírját felkeresni. Nyelveket tanult, s több száz levelező társat szerzett Európában, Ázsiában. 1968-ban kerékpáron bejárta Mo.-ot és Csehszlovákiát, 1970-ben Ny-Európát. Útinaplóiból részleteket Eszter-változat c. alatt a Megyei Tükör (1970. okt. 30.-1971. jan. 21.), Nekivágni c. alatt az Ifjúmunkás (1970. 27-38. sz.) sorozatosan közölt. Kitűzött életcéljának megfelelően 1972. okt. 15-én indult Jugoszlávián, Bulgárián, Töröko.-on Irakon, Kuwaiton át Indiába, majd Pakisztánon, Iránon, Töröko.-on és Jugoszlávián át érkezett haza 1973. jún. 26-án. Számos bel-és külföldi városban tartott előadást útiélményeiről s Kőrösi Csoma munkásságáról. 1976-ban nyugdíjazták, 1979-ben újabb európai útra vállalkozott, de a fáradalmakat nem bírta és visszatért. Kézdivásárhelyen temették. Útinaplójának egyes részleteit Kuwaittól Indiáig címmel folytatásokban közölte az Új Élet (1981), könyvalakban is megjelent Indiai útinapló. Kőrösi Csoma Sándor nyomában c. (1983). – Irod. Gálfalvi György: Nekivágni. Interjú J. Ö.- nel (Ifjúmunkás, 1969. 25. sz.); Gálfalvi György: Harmadszor is: nekivágni. Interjú J. Ö.-nel (Ifjúmunkás, 1972. 42. sz.); Czegő Zoltán: Autóstoppal, tevestoppal Csoma Sándor nyomában (A Hét, 1972. 42. sz.); Bitay Ödön: Az utolsó levél. Nekrológ helyett (A Hét, 1979. 44. sz.); Gálfalvi György: Vándor a végtelen úton (G. Gy.: Indiai útinapló …, Bukarest, 1983).