Kezdőlap

Jakucs István (Mezőtúr, 1882. aug. 5.Debrecen, 1964. márc. 10.): tanár. A bp.-i tudományegy.-en szerzett matematika-fizika szakos középisk. tanári oklevelet 1904-ben. Az 1904–05. tanévben a debreceni református gimn. helyettes tanára, 1906–1909 közt a karcagi, majd ismét a debreceni református gimn. tanára, később c. ig.-ja és a kollégium ig.-ja. A hazai természettudományok, főleg a hazai fizika történetére, továbbá Debrecen környéke meteorológiai viszonyaira vonatkozó adatokat gyűjtötte. – F. m. A debreceni református Kollégium alapítványai (Debrecen, 1937); Segner András (Fizikai Szle, 1955); A debreceni és a sárospataki református kollégium legrégibb fizikai eszközei (Urbán Barnával közösen, Fizikai Szle, 1961); Debrecen és a magyarországi fizika kezdetei (M. Zemplén Jolánnal közösen, Fizikai Szle, 1962). – Irod. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig (Bp., 1961); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).