Kezdőlap

Jani Lukács (? , 1701 k.Pécs, 1784): asztalosmester, Ferenc-rendi laikus fráter. Fő műve a pécsi ferences templom számára 1745–46-ban készült, rakott, alakos jelenetekkel gazdagon díszített sekrestyeszekrény. Feltehetőleg az ő munkája a szigetvári ferences templom sekrestyeberendezése is.