Kezdőlap

Janka Viktor (Bécs, 1837. dec. 24.Bp., 1890. aug. 9.): botanikus, az MNM növénytárának vezetője. Gyerekkorától botanizált, Bécsben és Kolozsvárott tanult, majd egyévi mérnöki tanulmányok után katona lett. 1868-ban főhadnagy. Állomáshelyein – különösen Erdélyben – rendszeresen kutatta a környék flóráját és sok ritka növényt fedezett fel. Haynald érsek alapítványával és segítségével 1870-ben az MNM növénytárába került. 1871–72-ben a Balkán flóráját kutatta. 1889-ben nyugalomba vonult. Mo. és Bulgária flórájának világszerte ismert kutatója. Számos hazai és balkáni fajt írt le, pl. a Colchicum hungaricumot. Igen sok florisztikai és rendszertani dolgozata jelent meg, főleg a Természetrajzi Füzetekben és az Österreichische Botanische Zeitschriftben. Róla nevezték el a csuporkafélék (Gesneriaceae) családjának egyik a Balkánon élő nemzetségét (Jankaea) és sok növényfajt. – F. m. Adnotationes in plantas dacicas nonnullasque alias europaeas (Linnaea, 1860. 3. sz.); Adatok Magyarhon délkeleti flórájához (Bp., 1874). – Irod. Allodiatoris Irma: J. V. (Élővilág, 1965. 4. sz.)