Kezdőlap

Jankovich Miklós (Pest, 1773Pest, 1846. ápr. 18.): régiségbúvár, műgyűjtő, történész, bibliográfus, az MTA t. tagja (1831). Rövid hivatali próbálkozás után kizárólag tudományos munkájának élt. Cornides Dániel hatása alatt fiatalon kezdte meg a hazai régiségek, oklevelek, képek és irodalmi ereklyék gyűjtését. Régészeti szempontból nevezetes a benepusztai lelet publikációja, az első megbízható honfoglalás kori leletközlés. Nagy értékű kézirat-, könyv- és régiséggyűjteményét 1836-ban az ogy. megvette az MNM számára. Számos történeti vonatkozású cikket írt és kéziratos retrospektív nemzeti bibliográfiát is összeállított. Szerepe volt a Nemzeti Színház létesítésében is. – F. m. Budán felfedezett gazdag sírbolt (Pest, 1827); Ógyallai Besse Jánosnak… Kaukázus hegyekben tett utazásáról (Pest, 1829); A socianusok eredetéről, Magyarországban volt ecclesiájokról (Pest, 1829); Egy magyar hősnek… újdonnan felfedezett tetemeiről (A Magy. Tudós Társ. Évkönyvei II. 1835). – Irod. Akad. Évk. (1860. VIII); A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene (Bp., 1902); Entz Géza: J. M. mint műgyűjtő (Archaeol. Ért. 1939. 1. sz.).