Kezdőlap

Jánoki Zsigmond (?? , 1709): kuruc diplomata, szenátor. Hont vm.-i birtokos nemes, 1681-ben Thököly követe a lengyel kir.-nál, 1684-ben a Portán. 1687-ben Caraffa elfogatta és az eperjesi vértörvényszék elé állíttatta, de fölmentették. 1698-ban Hont vm. alispánja lett. 1703. szept.-ben csatlakozott Rákóczihoz. 1704-ben a fejedelem udvari kancelláriájának vezetője. 1705-ben szenátor lett. 1704. szept. – okt.-ben, majd 1706. máj.-tól aug.-ig a nagyszombati béketárgyalásokon a kurucok egyik megbízottja, 1708. nov. után nincs róla adatunk.