Kezdőlap

Jánosi Sándor Gyula (Nagykónyi, 1910. dec. 13.Győr, 1978. dec. 26.): bencés szerzetes, tanár. Főisk.-i tanulmányait a pannonhalmi tanárképző főisk.-n végezte. Tanított Sopronban, Győrött, Esztergomban. Főként történelmi munkákat publikált. A nagy nemzedék kora címen szemelvényekben mutatta be a reformkort a szabadság, a függetlenség és az emberi jogok védelmében kifejtett tevékenység tükrében. Könyvet írt a Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták működése nyomán (Pannonhalmi Füzetek, 1935) címmel. Tanulmányait főleg a Vigiliában közölte. Fő érdeklődési területe Giesswein Sándor működése volt, aki a munkáspasztoráció és a szociális kérdés területén végzett Mo.-on úttörő munkát (Vigiília, 1953/12., 1956/2.; 1974/7.; Teológia, 1973/3.). Dolgozatai jelentek meg a lelkipásztorkodás különböző területeiről is.