Kezdőlap

Jánossy Dénes (Baja, 1891. szept. 25.Bp., 1966. jan. 22.): levéltáros, az MTA l. tagja (1940–1949). 1914-ben jogtudományi, 1916-ban államtudományi doktorátust szerzett a bp.-i egy.-en. 1916-tól az Országos Levéltár szolgálatában állott, 1923-tól mint országos levéltárnok. 1926–27-ben tanulmányúton járt az Egyesült Államokban. 1928-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban miniszteri titkár. 1930–1936-ban a bécsi m. delegáció tagjaként dolgozott a bécsi központi levéltárakban. 1936-ban az Országos Levéltárban osztályig.-i beosztásban működött, 1942-től főig. 1945-től 1949-ben történt nyugdíjazásáig az MNM elnöki tisztét is ellátta. Elsősorban a 19. sz. politikai történetével, különösen a Kossuth-emigrációval foglalkozott, amelyhez az USA-ban, Bécsben, majd a II. világháború után Párizsban, Londonban, Torinóban gyűjtött adatokat. Ezenkívül diplomáciatörténetből írt kisebb műveket. – F. m. Die russische Intervention in Ungarn im Jahre 1849 (Bécsi Magy. Tört. Int. Évk. 1931); Die Geheimpläne Kossuths für einen zweiten Befreiungsfeldzug in Ungarn 1849–1854 (Bécs, Jahrbuch des Gr. Kuno Klebelsberg Inst. Jg. 6. 1936); Great Britain and Kossuth (Bp., 1937); A Kossuth emigráció Angliában és Amerikában, 1851–52 (I–II/1–2., Bp., 1940–1948).