Jánossy Lajos (Komárom, 1903. márc. 8.Bp., 1976. nov. 21.): ev. lelkész, teológiai tanár. Teológiai tanulmányait Bp.-en 1921-23-ban, Sopronban 1923-25 között, Lipcsében, Rostockban 1925-26-ban és Uppsalában 1926-27-ben végezte. 1927-ben szentelték lelkésszé. 1932-ben teológiai doktorátust szerzett. Segédlelkész 1927-29-ben, majd lelkipásztor 1929-1934-ben Komáromban. 1934-től rk., 1938- tól 1950-ig, nyugdíjazásáig ny. r. egyetemi tanár Sopronban. 1951-től 1957-ig kisegítő lelkész Sopronban, 1957-1961 között Bp.-en. Cikkei, tanulmányai egyházi folyóiratokban jelentek meg. – F. m. Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon (Bp., 1932). – Irod. Elhunyt dr. J. L. (Ev. Élet, 1976. 51. sz.).