Kezdőlap

Jászai Rezső, 1892-ig Jakubik (Lóc, 1871. márc. 30.Bp., 1952. dec. 14.): piarista tanár, történetíró, tankönyvíró. 1891–93-ban Nyitrán teológiai tanulmányokat folytatott és hittanári képesítést nyert. 1893-tól a kolozsvári egy. hallgatója volt; 1895-ben itt szerzett történelem–latin szakos tanári oklevelet. 1895 őszétől a szegedi, később a debreceni piarista gimn.-ban tanított. – F. m. A francia forradalom történetének történetírása hazánkban (Szeged, 1896); A francia forradalom első másfél esztendejéről szóló egykorú hírlapirodalmunk kritikai méltatása (Szeged, 1897); Emléklapok a kegyestanítórend történetéből (Szeged, 1897); Három röpirat 1790–91-ből (Székfoglaló értekezés a szegedi Dugonics Társaságban; Szeged, 1900); Úti rajzok és tanulmányok (Szeged, 1901); Kossuth Lajos. Szemelvények K. L. műveiből (Szeged, 1902).