Kezdőlap

Jászai Samu (Szécsény, 1859Bp., 1927. jan. 18.): szociáldemokrata vezető, nyomdász. Az 1880-as években, Németo.-ból való hazatérése után kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Mint az SZDP egyik alapítója a jobboldali frakcióhoz tartozott. 1893-ban részt vett az Engelmann Pál-féle baloldali csoport kizárásában s utána a párt vezetőségi tagja lett. 1893-ban jelen volt a II. Internacionálé zürichi kongresszusán. Jelentős tevékenységet fejtett ki a szakszervezeti mozgalom szervezésében. 1899-től a Szakszervezeti Tanács főtitkára, a szakszervezeti bürokrácia és a reformizmus jellegzetes képviselője. Szerk. a Kőfaragót és az Asztalosok Szaklapját. A Tanácsköztársaság idején a jobboldali szakszervezeti vezetőkhöz tartozott, a Tanácsköztársaság bukása után támogatta a konszolidációt. 1922-től 1926-ig ngy.-i képviselő volt. A Népszövetség mellett működő Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnál kiküldöttként a m. munkásokat képviselte. – M. A szakszervezeti mozgalmak fejlődése és irányzatai (Bp., 1912); A magyar szakszervezetek története (Bp., 1925). – Irod. Erényi Tibor: A magyarországi szakszervezeti mozgalom kezdetei 1867–1904 (Bp., 1962).