Kezdőlap

Jaszlinszky András (Szina, 1715. szept. 1.Rozsnyó, 1783. jan. 1.): jezsuita, természettudós, egyetemi tanár. Egy.-i tanulmányait Nagyszombatban végezte. Előbb Bécsben, majd Nagyszombatban egy.-i tanár. A rend feloszlatása (1773) után rozsnyói kanonok lett. Természetfilozófiájában a mechanikai szemlélet érvényesült. A fizikáról írt egy.-i tankönyve, amely korszerűen foglalja össze a 18. sz. közepének ismereteit, hazai viszonylatban az első ilyen munkák egyike volt. Jelentős vizsgálatokat folytatott a biológia területén is. – F. m. Institutiones logicae (Tyrnaviae, 1754); Institutiones metaphysicae (Tyrnaviae, 1755); Institutiones physicae (I–II. Tyrnaviae, 1756). – Irod. Rapaics Rajmund: A magyar biológia története (Bp., 1953); M. Zemplén Jolán: – A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).