Kezdőlap

Jekelfalussy Lajos (? , 1828. márc. 5.Bp., 1899. okt. 10.): politikus. Teológiai tanulmányokat folytatott, majd az egri érseki hivatalba került. 1849. jan.-ban jelentkezett honvédnek. Több ütközetben vett részt, megsebesült. Utoljára Komáromban mint zászlóaljparancsnok teljesített szolgálatot. A szabadságharc bukása után befejezte jogi tanulmányait és 1852-ben főszolgabíróvá választották. A Noszlopy-féle összeesküvésben való részvétel gyanúja miatt letartóztatták és az Újépületbe zárták. Kiszabadulása után, 1860-ban Borsod vm. főszolgabírójává, később Miskolc polgármesterévé választották. 1865-ben ogy.-i képviselő lett. 1867-től titkár a vallás- és közoktatásügyi min.-ban, 1870-től tanácsos a belügymin.-ban, jelentékeny szerepe volt a fővárosi államrendőrség és az országos csendőrség megszervezésében.