Kezdőlap

Jékey Aladár (Szászfenes, 1846. jan. 7.Kolozsvár, 1919. okt.): költő. A kolozsvári egy.-en jogot hallgatott, majd tanulmányait félbehagyva körjegyzői hivatalt vállalt. Később járásbírósági írnok, majd 1885-től segéd-telekkönyvvezető Kolozsvárott. 1913-ban mint telekkönyvigazgató ment nyugdíjba. Költeményei a Képes Családi Lapok, Fővárosi Lapok, Keresztény Magvető és az Unitárius Közlöny c. folyóiratokban jelentek meg. Ady különös megbecsüléssel fordult az akkor már agg költő felé s ennek írásaiban is hangot adott. – F. m. Költemények 1879–1889 (Kolozsvár, 1891); Apró dalok (Kolozsvár, 1896); Versek (Cluj, 1919).