Kezdőlap

Jeney Ferenc (Padrag, 1927. okt. 11.Bp., 1984. okt. 15.): erdőmérnök. 1950-ben Sopronban szerzett erdőmémöki oklevelet. 1951-től az Áll. Földmérés intézményeinél helyezkedett el, az Orsz. Földméréstani Intézetnél, 1954-től a Bp.-i Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál (BGTV), ahol a műszaki fejlesztést irányító főosztályvezető lett. 1973-ban a Földmérési Intézetbe helyezték, ahol főosztályvezető, majd 1980-tól általános ig. h. Több évtizedes munkája során elsősorban a háromszögelési és felsőrendű szintezési munkák irányításában és technológiai fejlesztésében ért el jelentős eredményt. – F. m. A BGTV számítógépparkjának kialakítása és a számítógépüzemi feldolgozás bevezetése a geodéziai munkákban (Bp., 1969.). – Irod. Lukács T.: J. F. (Geodézia és Kartográfia, 1985. 1. sz.).