Kezdőlap

Jóboru Magda (Kunszentmiklós, 1918. okt. 1.Bp., 1982. márc. 19.): tanár, neveléstudós, művelődéspolitikus, a neveléstudományok kandidátusa (1962), Ajtai Miklós felesége. A bp.-i tudományegy.-en 1941-ben szerzett középisk.-i tanári oklevelet, majd subauspiciis gubernatoris doktori címet. 1941-től a mezőtúrigimn.-ban tanított, 1946-tól a Zrínyi Ilona Népi Kollégium ig.-ja. 1947-ben az MKP jelöltjeként országgyűlési képviselő lett s beválasztották a párt Központi Vezetőségébe is. 1948-tól a Magy. Nők Demokratikus Szövetségének főtitkára volt. 1950-től közel egy évtizedig az oktatásügy irányításában dolgozott miniszterhelyettesként. Egyik vitavezetője volt a Petőfi Kör 1956. szept. 28. és okt. 12-i vitájának a m. nevelésügy kérdéseiről. 1958-tól az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főig.-ja, egyidejűleg az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) pedagógiai tanszékén docens (1963). Az UNESCO munkájában három évtizedig vett részt mint a Végrehajtó Bizottság tagja, 1974-től a Magy. UNESCO Bizottság elnöke. 1974-1976 között az UNESCO közgyűlés elnöke. 1981-től a Magy. Pedagógiai Társaság elnöke. A társadalmi-ideológiai viszonyok által meghatározott nevelés, a neveléstörténet és az összehasonlító pedagógia körében végzett kutatásokat. 1948-ban Kossuth Érdemrenddel tüntették ki, majd az UNESCO Aranyérmét nyerte el. Öngyilkos lett. – F. m. A magyar köznevelés jelenlegi szervezete és problémái (Bp., 1958); Élet és iskola (A modern köznevelés történelmi és társadalmi háttere, Bp., 1961); A középiskola szerepe a Horthy-korszak művelődéspolitikájában (Bp., 1963); A kapitalista országok közoktatásügye 1918- tól napjainkig (Bp., 1964); A köznevelés a Horthy-korszakban (Alsó- és középfokú oktatás, Bp., 1972); Az összehasonlító pedagógia néhány időszerű kérdése (Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1971, Bp., 1972). – Irod. Ferenczy Zoltánné: J. M. irodalmi munkássága (OSZK Évkönyv, 1981); Havasi Zoltán: J. M. 1918-1982 (Magy. Könyvszemle, 1982. 4. sz.).