Kezdőlap

Jónásch Antal (Svedlér, 1850. dec. 19.Bp., 1945): bánya- és kohómérnök. Tanulmányait a selmeci ak.-án végezte. 1875–76-ban a salgótarjáni vasmű gyakornoka, ahol Borbély Lajos irányításával az első gázfűtésű kavarókemencék építését vezette. 1876–79 között a selmeci ak.-án Kerpely Antal tanársegédje a vaskohászati tanszéken. 1880-tól nyugalomba vonulásáig, 1920-ig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű üzemvezető mérnöke, kinek az üzem szervezésében, a salgótarjáni iparvidék kifejlesztésében jelentős érdemei vannak. Szakcikkei a Kohászati Lapokban jelentek meg; kiadatlan „Curriculum vitae”-je számos, a m. ipartörténet szempontjából értékes adatot tartalmaz.