Kezdőlap

Jordan Károly (Pest, 1871. dec. 16.Bp., 1959. dec. 24.): matematikus, az MTA l. tagja (1947), Kossuth-díjas (1956). Egy.-i tanulmányait Párizsban, Zürichben (vegyészi oklevél), Manchesterben és Genfben végezte. 1895-től 1898-ig a genfi egy. tanársegédje, utóbb magántanára. Ugyanitt doktorált kémiai tárgyú értekezésével. Visszatérve a bp.-i egy.-en földrengéstani, csillagászati és matematikai tanulmányokat végzett. 1906-tól 1913-ig a bp.-i Földrengés Számoló Intézet vezetője volt. Az I. világháború alatt mint meteorológus működött. 1920-tól előadott a Közgazdasági Egy.-en, ahol 1923-ban magántanári képesítést, 1933-ban rk. tanári, 1940-ben ny. r. tanári címet kapott. 1928-ban matematikai munkásságáért az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat König Gyula jutalommal tüntette ki. Munkásságának fő területe a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika. Kutatásaival betetőzte a valószínűségszámítás klasszikus elméletét, kritikájával elősegítette újabb fejlődését. Munkássága a matematikán kívül a meteorológia, a geofizika és kémia területére is kiterjedt. Műveiben következetesen szem előtt tartotta a valószínűségszámítás gyakorlati alkalmazásait. Szabad idejében szívesen foglalkozott turisztikával és barlangkutatással. Útjairól a Turisták Lapjában számolt be. – F. m. On probability (Physico-Mathematical Society of Japan, 1925); Matematikai Statisztika (Bp. és Párizs, 1927); Sur un cas généralisé de la probabilité des épreuves répétées (Acta Sci. Mathem. Szeged, 1927); A valószínűségszámítás alapfogalmai (Mathem. és Fiz. L. Bp., 1928); Véletlen valószínűség és természeti törvény (Bp., 1929); Le théorème de probabilité de Poincaré généralisé au cas de plusierus variables indépendantes (Acta Sci. Mathem. Szeged, 1934); Complétement au théorème de Simmons sur la probabilité (Acta Sci. Mathem. Szeged, 1946); Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból (Bp., 1956). – Irod. Kristóf Sándor: Híres magyar hegymászók. dr. J. K. (Turisták L. 1943); Rényi Alfréd: J. K. matematikai munkásságáról (Matem. L. 1952. III. évf. 2. sz.); Rényi Alfréd: J. K. (Magy. Tud. 1960. 4. sz.)