Kezdőlap

Jordánszky Elek (Kassa, 1765. szept. 15.Esztergom, 1840. febr. 17.): teológiai író. Kassán és Pozsonyban tanult, majd 1780-tól mint kat. papnövendék Pozsonyban és Nagyszombatban folytatta tanulmányait. 1789-ben pappá szentelték. 1807-től pozsonyi, 1816-tól esztergomi kanonok. 1825-től prépost, 1827-től nagyszombati érseki helynök, 1830-tól c. püspök. Számos latin és m. nyelvű teológiai munkát írt. A róla elnevezett J.-kódex – mely egy ideig az ő tulajdonában volt – egyik legértékesebb 16. sz.-i nyelvemlékünk.