Kezdőlap

Jósa András (Nagyvárad, 1834. nov. 30.Nyíregyháza, 1918. szept. 6.): régész, orvos és antropológus. A magyaróvári gazdasági ak. elvégzése után Nagycenken, Széchenyi István birtokán volt gyakornok. 1864-ben a bécsi egy.-en orvosdoktori oklevelet szerzett. Nagykállóban kórházi, 1884-ben Nyíregyházán Szabolcs vm.-i főorvos lett. Nagy érdeme a Szabolcs vm.-i múz. létrehozása, mely ma nevét viseli. Irodalmi működése leginkább a Szabolcs vm.-i őskori és honfoglalás kori leletek ismertetésére szorítkozott. Igen sok kisebb-nagyobb közleménye jelent meg. – M. A szabolcsmegyei nyírség ősrégészeti leletei s lelhelyeiről (Magy. orvosok és természetvizsgálók munkálatai, XIV. Pest, 1870); Szabolcsmegyei bronzleletekről (Arehaeol. Ért. 1893); Bronzkori halmazleletek (J. A. Múz. Évkve, VI–VII. 1963–1964. Nyíregyháza, 1965, posztumusz munka). – Irod. Rákos Sándor: J. A. a „nyíri kuruc” (Élet és Tud. 1955. 2. sz.); Csallány Dezső: J. A. irodalmi munkássága (Bp., 1958); Ratkó Ferenc: Emlékezés J. A.-ra (Orsz. Orvostört. Kvtári Közl. 1964. 33. sz.).