Kezdőlap

Jósika Miklósné, báró Podmaniczky Júlia (Pest, 1822Drezda, 1893. jún. 10.): író, műfordító. ~ Miklós második felesége. Követte férjét az emigrációba. Brüsszelben csipkekereskedést nyitott. Férje regényeit németre fordította és maga is írt m. és német nyelven elbeszéléseket, regényeket. – F. m. Éva (r., I–II. Pest, 1860); Való és költött (elbeszélések, I–II. Pest, 1862) – Irod. Dézsi Lajos: Báró P. J. levelei báró J. M.-hoz (Irod. tört. Közl. 1919–21). – Szi. Jósika Miklós: Egy magyar család a forradalom alatt (Keméndyné néven, Pest, 1861).