Kezdőlap

Jósika Sámuel, báró (Kolozsvár, 1805. júl. 7.Bécs, 1860. márc. 28.): politikus, erdélyi főkancellár. 1831-ben az erdélyi udvari kancelláriához tanácsossá nevezték ki, majd Bécsben különféle magas udvari hivatalt viselt. Nevezetesebb politikai szereplése 1834-ben kezdődött, mikor az erdélyi ogy.-en a konzervatív párt élére állt. 1840–41-ben részt vett a büntetőtörvénykönyv kidolgozásával megbízott országos választmány munkájában (Deák Ferenccel, Szemere Bertalannal stb. együtt), 1844-ben az erdélyi udvari kancellária alelnöke lett. 1846-tól 1848. ápr. 10-ig erdélyi főkancellár. 1848-ban Mo. és Erdély uniója ellen foglalt állást. Apponyi Györggyel és Dessewffy Emillel együtt a m. szabadságharc leverésére ösztönözte a bécsi udvart. A Bach-korszak intézkedéseit ugyan ellenezte, de a nemzeti ellenállásban nem vett részt. Mint az ókonzervatív párt tagja, az 1847-i rendi alkotmány visszaállítására törekedett.