Kezdőlap

Juba Adolf (Újvidék, 1864. jún. 22.Bp., 1928. ápr. 10.): iskolaorvos és egészségtantanár. 1886-ban nyert a bp.-i egy.-en orvosdoktori oklevelet. Különböző fővárosi isk.-nál működött és eredményes munkásságot fejtett ki az iskolaegészségügy terén. 1910-ben az iskolaegészségtan tárgyból magántanári képesítést szerzett. – M. Az iskolai egészségügy reformja (Bp., 1896); Az iskolák építése és berendezése Németországban és Svájcban (Bp., 1898); A tüdővész és iskola (Bp., 1899); Az iskolaorvosi intézmény reformja (Bp., 1902); Az erdei iskola (Bp., 1907); A középiskolai testnevelés reformja (Bp., 1908).