Kezdőlap

Jubál Károly; Juhbál (Székesfehérvár, 1818Pest, 1853. márc. 3.): tanár; az 1850–51-i önkényuralom elleni szervezkedés részvevője. 1847 előtt a bécsi politechnikum asszisztense, majd Pesten a József Ipartanodán az építészet és leíró mértan tanára. A szabadságharc idején Kossuth Lajos gyermekeinek nevelője, a bukás után Kossuth nővére gyermekeinek instruktora volt. 1850-ben bekapcsolódott a Makk-féle illegális függetlenségi szervezkedésbe. Összeköttetésben állott Noszlopy Gáspárral és Gasparich Kilittel. 1851. dec. 1-én Kossuth nővéreivel együtt letartóztatták, a bécsi haditörvényszék halálra ítélte és a pesti Ujépületben felakasztották.