Kezdőlap

Jugovics Lajos (Bp., 1887. dec. 17.Bp., 1975. dec. 15.): geológus, c. egyetemi tanár. 1912-ben a bp.-i tudományegy.-en doktorált, ezt követően gyakornok a MNM ásványtárában. Tanársegéd, majd adjunktus az egy. Ásványtani Tanszékén, a Polgári Isk. Tanárképző Főisk. tanára Bp.-en, majd Szegeden (1919–36). A műszaki egy. gazdasággeológiai tanszékén c. tanár (1936–48), a Földtani Intézet geológusa (1950–71). Munkásságának fő területe előbb az ásványtan, később a kőzettan. 93 megjelent publikációja javarészt tudományos dolgozat, kisebb részben igényes ismeretterjesztő cikk. Munkáinak zöme a hazai bazalt kőzetek vizsgálatával foglalkozik. A Magyarhoni Földtani Társulat t. tagja. – F. m. A déli Bakony és a Balatonfelvidék bazalt területei (Földtani Int. Évi Jelentése, 1953); Észak-magyarországi bazalt területek (Földtani Int. Évi Jelentése, 1968). – Irod. Székyné Fux Vilma: Dr. J. L. emlékezete (Földtani Közl., 1976).