Kezdőlap

Juhász Kálmán (Alibunár, 1892. aug. 25.Szeged, 1966. szept. 29.): teológiai tanár, egyháztörténész, pápai prelátus. Teológiát végzett a bécsi Pazmaneumban, a bécsi egy.-en teológiából doktorált (1915). Módoson volt káplán, Nagyszentpéteren (1923), utóbb Kübekházán plébános (1936), 1950-től a szegedi teológia tanára. Lelkipásztori tevékenysége mellett főként a Bánát r. k. egyháztörténetével foglalkozott. – F. m. A temesi bánsági püspökség terve a XVIII. században (Bp., 1920); Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter (Münster, 1928); A csanádi püspökség története alapításától a tatárjárásig (Bp., 1930); Das Tschanad-Temeswarer Bistum im frühen Mittelalter (Bp., 1930); Jesuiten im Banat 1718–1773 (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchives, Vol. 2., Wien, 1958); Egy délalföldi hiteleshely kiadványai (Aradi regeszták, Gyula, 1962); Klöster in der Diözese Tschanad-Temeswar im Mittelalter 1030–1552 (Köln, 1963).