Kezdőlap

Juhos Lajos (Kolozsvár, 1879. aug. 8.Keszthely, 1940. jan. 18.): mezőgazdasági üzemtani szakíró. Magyaróvárott nyert gazdasági oklevelet. 1902-től a kassai gazdasági tanintézetben tanársegéd, 1911-ig Kolozsvárott a gyakorlati tanszék adjunktusa, majd Debrecenben volt adjunktus. 1912-ben Magyaróvárott a gyakorlati tanszéken rk. tanár lett. Részt vett az I. világháborúban, utána Keszthelyen r. tanár, az üzemtani tanszék vezetője 1935-ig, ekkor a debreceni gazdasági ak. ig.-ja lett. 1938-ban betegsége miatt nyugdíjba ment. Szorgalmazta az üzemstatisztikai adatgyűjtés megszervezését. 1929-től évről évre feldolgozta a dunántúli kisüzemek jövedelmi és üzemi eredményeit. – M. Kisgazdaságok jövedelmi eredményei az 1929. évben (Keszthely, 1930); Munkaracionalizálás a mezőgazdaságban (Keszthely, 1932); Üzem-tervkészítés és más mezőgazdasági előszámítások (Keszthely, 1933); Jelentés a 100 kat. holdon aluli dunántúli kisgazdaságok 1937. évi jövedelem helyzetéről (Kulin Sándorral, Keszthely, 1938). – Irod. J. L. (Köztelek, 1940. 1. sz.)