Kezdőlap

Julesz Miklós (Kiskunfélegyháza, 1904. máj. 12.Szeged, 1972. okt. 18.): orvos, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1967), Kossuth-díjas (1962). Oklevelét a bp.-i egy.-en szerezte (1927). 1927-től a III. sz. Belgyógyászati Klinikán externista, 1927-től 1943-ig a Szabolcs utcai Kórházban, 1943-tól az Orsz. Társadalombiztosítási Intézet (OTI) pestújhelyi tbc-kórházában működött, 1944-ben munkaszolgálatra hívták be, Buchenwaldba hurcolták, szenvedéseit Kirándulás a pokolba (Bp., 1971) c. könyvében írta le. 1945-től a bp.-i I. sz. Belgyógyászati Klinikán tanársegéd, adjunktus, 1947-ben egy.-i magántanári képesítést nyert, 1956-tól bp.-i, 1958-tól a szegedi orvostudományi egy.-en egy.-i tanár, előbb a II. belgyógyászaton, 1959-től az I. sz. belklinika tanszékvezető tanára. Számos hazai és külföldi tudományos társ. tagja volt. Fő kutatási területe a klinikai és kísérleti endokrinológia. Vizsgálta a B1-vitamin hatását az agyalapi mirigy elülső lebenyére, ennek alapján új eljárást dolgozott ki a cukorbetegség, a női klimax kezelésére. Leírta a szekunder Cushing-kór, a szekunder Morgagni-tünetcsoport s az orvosi szakirodalomban róla elnevezett serdülőkori bazofilizmus kórképét. Utolsó éveiben a hirzutizmus kóroktanát kutatta. Számos tudományos dolgozata m. és külföldi folyóiratokban jelent meg. 1967-ben a hallewittenbergi Luther Márton Egy. orvosi fakultása honoris causa doktori címét kapta. – F. m. A neuroendokrin betegségek kórtana és diagnosztikája (Holló Imrével, Bp., 1957, németül 1961, oroszul 1963, 1967); Endokrin betegségek gyógyítása és elméleti alapjai (Kovács Kálmánnal, Bp., 1966); Steroids in Human Skin (társszerzőkkel, Bp., 1971). – Irod. Góth Endre: J. M. (Orv. Hetil., 1972. dec. 3.); J. M. (MTA Orvostud. Oszt. Közl., 1972. 1. sz.); Flerkó Béla: J. M. (Magy. Tud., 1973. 1. sz.); Stark Ervin: J. M. 1904–1972 (Orvostudomány, 1973. 3-4. sz.); Wolfram Kaiser: J. M. (Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg, 1973.); Szontágh Ferenc: J. M. (Szegedi Orvostud. Egy. Évk., Szeged, 1978).