Kezdőlap

Julow Viktor (Debrecen, 1919. aug. 21.Debrecen, 1982. jan. 15.): irodalomtörténész, műfordító, egy.-i tanár, az irodalomtudományok doktora (1978.). A középiskolát szülővárosában, egy.-i tanulmányait Bp.-en, az Eötvös Kollégium tagjaként végezte, 1938-1943-ig m.-angol szakon. Két év katonai szolgálat és három év orosz hadifogság után 1948-ban tért vissza szülővárosába. Ezután a debreceni Fazekas Mihály Gimn.-ban tanított és ig. h., majd függetlenített megyei szakfelügyelő. 1952-ben került a debreceni Kossuth Lajos Tudományegy.-re, ahol utóbb a régi m. irodalom tanszékvezető professzora volt. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt állásából fegyelmivel elbocsátották s 1958. febr. 1-jétől a debreceni Déri Múz. tudományos főmunkatársa lett. Itt főleg irodalom-muzeológiával foglalkozott. 1965-ben került vissza a Kossuth Lajos Tudományegy.-re. Tudományos munkái nagy részében Debrecen szellemi életével, elsősorban a 18-19. sz. fordulójával foglalkozott, Fazekas Mihályról, Csokonairól írt monográfiát, korrajzot készített a debreceni felvilágosodásról. Angol fordításai különböző antológiákban jelentek meg, főleg régi angol klasszikusoktól, Bacon, Fielding, Smollett, A. Pope műveiből. Kitüntették Debrecen város Csokonai-díjával (1975). – M. Fazekas Mihály (Bp., 1955. bőv. kiad. 1982); Balassi katonaénekének kompozíciója (Irod. tört. Közl., 1973); Árkádia körül (tanulmányok, Bp., 1975); Csokonai Vitéz Mihály (Bp., 1975); [Cs. V. M.] Színművek 1. 1793-1794, Színművek 2. 1795-1799 (1978); [Cs. V. M. ] Költemények 2. 1791-1793-ig (1988); Csokonai debrecenisége (Bp., 1981.). – Irod. J. V. munkássága (bibliográfia, Debrecen, 1981); Fried István: J. V. (Irod. tört. Közl., 1982. 2. sz.); Bán Imre és Orosz István (Studia Litteraria, Debrecen, 1982); Tarnai Andor: J. V. (Irod. tört., 1982. 2. sz.); Vargha Balázs: J. V. (Élet és Irod., 1982. 5. sz.); Mezei Márta: J. V. (Irod. tört., 1983); Antall István: „Természetközelség és a köz szolgálata” (interjú, Alföld, 1985. 12. sz.); Tóth Endre: J. V. portréjához (Alföld, 1985. 12. sz.); Tóth Endre: Kortársaink, barátaink (Debrecen, 1986); Görömbei András: Viktor bácsi (Alföld, 1992. 1. sz.).