Kezdőlap

Justh Zsigmond (Pusztaszentetornya, 1863. febr. 16.Cannes, Franciao., 1894. okt. 9.) író. ~ Gyula fivére. Földbirtokos. Jogi és nemzetgazdasági tanulmányait Németo.-ban és Franciao.-ban végezte. Reviczky biztatására kezdett írni. Első írásai (Káprázatok, 1887; Művész szerelem, 1888; Páris elemei, 1889) francia hatás alatt születtek. Később az alföldi nép életét tanulmányozta és pszichológiai realizmussal ábrázolta népi hőseit (A puszta könyve, 1892; Gányó Julcsa, 1894; Delelő és egyéb elb.). Birtokán paraszt műkedvelőkkel maga rendezte népszínműveket és klasszikus drámákat mutattak be. A kiválás genezise c. tervezett regényciklusnak csak három kötete készült el: A pénz legendája, 1893; Gányó Julcsa, 1894 (Rózsa Miklós 1902-ben A hit címmel népszínművé dolgozta át); Fuimus, 1895. Ezekben az arisztokrácia életét bírálta és a m. falu életét vizsgálta. – F. m. Ádám (első r., sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor, Bp., 1941); Naplója (franciao.-i és hazai napló, sajtó alá rendezte Halász Gábor, Bp., 1941). – Irod. Szinnyei Ferenc: J. Zs. (Bpesti Szle, 1918); Kiss Gizella: J. Zs. (Bp., 1932); Kozocsa Sándor: J. Zs. parasztszínháza (Válasz, 1947) Diószegi András: J. Zs. (Irod. tört. 1960); Réz Pál: J. Zs. (Élet és Irod. 1963. 8. sz.)