Kezdőlap

Justné Kéry Hedvig (Komárom, 1896. nov. 27.Bp., 1980. júl. 25.): pedagógus, pszichológus. Pápán és Bp.-en járt tanítóképzőbe. 1914-től fővárosi tanító, majd Révész Géza mellett dolgozott a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Lélektani Laboratóriumában. A húszas évek végétől a Nemesné Müller Márta vezette Családi Iskola pedagógusa a reformpedagógia szellemében. 1934-től magánisk.-t nyitott. Itt dolgozta ki a később közreadott írás, olvasás és matematika tanítási módszereit. 1945-től 1948-ig a Fővárosi Pályaválasztási és Képességvizsgáló Int. munkatársa, majd 1951-től nyugdíjba vonulásáig az MTA Gyermeklélektani Int.-ének munkatársa. Mint nyugdíjas 1974-ig a Fővárosi Gyermekpszichológiai Szakrendelőben működött. – 1947-ben jelent meg első könyve, az Ősi és népi játékok, amelyben a játék mélylélektani interpretációját nyújtja. Tanulmányaiban közzétette a gyermekek számfogalmának, írásos-rajzos tevékenységének, óvodáskori gondolkodási műveleteinek és a gyermekek csoportszerveződésének kialakulására vonatkozó kutatásait is.– F. m. Ősi és népi játékok (Bp., 1947); Az iskolai osztályközösség kialakulására ható tényezők (Bp., 1963); Az óvodás korú gyermekek gondolkodási sajátosságai (Bp., 1968). – Irod. Murányi-Kovács Endréné: J. K. H. (Magy. Pszichológiai Szle, 1981. 1. sz.).