Kezdőlap

Károlyi Sándor, gróf (Pest, 1831 nov. 10.Menton, Franciao., 1906. ápr. 24.): politikus, közgazdász, az MTA ig. tagja (1881). A szabadságharc idején Klapka György vezetésével az apja által létesített Károlyi-huszárezred századosaként harcolt. A szabadságharc leverése után Párizsba emigrált, s csak az általános amnesztia kihirdetésekor tért haza. 1881-ben szabadelvű párti programmal képviselővé választották. 1884-ben az Apponyi-féle mérsékelt ellenzékhez csatlakozott. Követte őt a Szabadelvű Párttal való fúzió (1900) időszakában is. A konzervatív földbirtokosok, az ún. agráriusok érdekeit hirdető gazdaságpolitikusok vezére. 1885-ben a Nemzetközi Gazdakongresszus elnöke, majd elnöke a Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézetének. 1896-ban megalapította a Magyar Gazdaszövetséget. Elősegítette a szövetkezeti mozgalom kibontakozását. Ugyanebben az évben saját költségén Újpesten kórházat építtetett. 1898-ban megalapította a Hangya Szövetkezetet. 1884–89-ben a Szent István Társulat elnöke. – F. m. Terménykivitelünk és a vízi utak (Bp., 1881); Néhány szó a magyar munkáskérdésről (Bp., 1895); Szervezkedés és szövetkezés (Bp., 1899); A telepítés kérdéseihez (Bp., 1900).