Kezdőlap

Lakos Lajos (Szentes, 1851? ): helységnévtár-szerző. 1871-től császári és kir. tiszt, 1875-ben a galaci konzulátusra került. Az 1877. évi orosz-török háború idején a lengyel légió őrnagya, részt vett a dunai hadjáratban, több fővárosi lap harctéri tudósítóta volt. 1878-ban hazatért; 1888-ig postamester. 1889-től Nagyváradon ügyészségi, majd városi adópénztári tisztviselő. – F. m. Biharmegye helységnévtára (Nagyvárad, 1891); Visszaemlékezés Törökországra (Nagyvárad, 1895; lefordították román nyelvre is); Nagyvárad múltja és jelenéből (Nagyvárad, 1904); A váriadi zsidóság története (Nagyvárad, 1912).