Kezdőlap

Lázár Andor (Pápa, 1882. márc. 8.Leányfalu, 1971. jún. 12.): politikus, ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. A bp.-i tudományegy.-en jogi doktorátust (1903), majd ügyvédi oklevelet szerzett (1906). Beutazta Európát és az USA-t, 1906-tól ügyvéd volt Bp.-en. Alapító tagjai közé tartozott a Területvédő Ligának. A Magy. Nemzeti Szövetség alelnöke. Szerepe volt a Magy. Pénzjegynyomda létrehozásában. 1933-ig az MTI alelnöke, a Magy. Telefonhírmondó és Rádió Rt. és a Péti Nitrogén Műtrágyagyár Rt. ig.-sági tagja volt. A honvédelmi min. politikai államtitkára (1931. máj.-aug.), majd ismét ügyvéd Bp.-en. A Keresztény, Kisgazda, Földműves és Polgári Párt listáján Szentes (1931–35), a jobboldali Nemzeti Egység Pártja listáján Debrecen ogy.-i képviselője (1935–39). 1931–32-ben az Orsz. Testnevelési Tanács elnöke, 1932. okt. 1-től 1938. márc. 9-ig igazságügymin. A dunántúli Ref. Egyházker. jogtanácsosa, később a Dunamelléki Ref. Egyházker. főgondnoka volt. Gazdaságpolitikai cikkeket írt. – F. m. Gazdaságpolitikai tanulmányok (Bp., 1921); Ausztria pénzügyei a XIX. század elején (Bp., 1925); A német és lengyel valorizáció, 1924–25 (Bp., 1926); Hongrois de la resistance (Paris, 1947).