Kezdőlap

Lippay György (Pozsony, 1600Pozsony, 1666. jan. 30.): esztergomi érsek. ~ János bátyja. Isk.-it Pozsonyban, Bécsben és Grazban végezte, majd a hittudományt Rómában tanulta. 1625-ben esztergomi kanonok, 1627-ben tornai főesperes, 1631-ben pécsi, 1632. febr. 1-én veszprémi, 1637. máj. 1-én egri püspök lett. 1642. nov. 19-től esztergomi érsek. Ugyanakkor 1635-től kancellár. A nagyszombati egyetem (a mai ELTE) jogi karának egyik alapítója volt. 1649-ben országos papnevelő intézetet létesített. Az ellenreformációnak egyik fő szervezője s a Habsburgoknak odaadó híve. Az 1664-i vasvári béke után az országra nehezedő idegen uralom nyomására mégis csatlakozott a Wesselényi Ferenc nádor által szervezett főúri összeesküvéshez. – Irod. Béke Antal: Pázmány, L. és Esterházy levelezése I. Rákóczi Györggyel (Bp., 1882); Zsilinszky Mihály: L. Gy. és a tokaji tanácskozmány, 1646 (Századok, 1886).