Kezdőlap

Mezőfi Vilmos (Debrecen, 1870. márc. 27.Bp., 1947. ápr. 16.): újságíró, politikus. 1892 – 1896 között a képviselőház gyorsirodájában dolgozott, egyidejűleg a Magyar Hírlap, Pesti Hírlap és Függetlenség c. politikai napilapok munkatársa volt. Az 1890-es évek közepétől az SZDP tagja. A párt 1899-i kongresszusán a szegényparasztság szervezésének elhanyagolását kifogásolva szembefordult a párt vezetőségével. A pártból való kizárása után, 1900-ban megalapította a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Pártot, melynek programjával 1905-től 1910-ig a szegvári kerületet képviselte az ogy.-en. Mozgalma agrárszocialista jellegű volt; kispolgári demokrata, nacionalista elveket képviselt és a Függetlenségi Párt ellenzéki politikáját támogatta. Pártja az I. világháború előtt már csaknem teljesen elvesztette tömegbefolyását. A Szabad Szó c. lapot, melyet 1899-ben a szentesi földmunkások indítottak meg Árvai Bálint közreműködésével, 1901-ben ~ vette át. Számos röpiratot írt és fordított. – F. m. Az igazi socializmus (Bp., 1893); Jog a lustasághoz (Bp., 1894); Kommunizmus és kapitalizmus (Bp., é. n.); Jönnek a socialisták (Bp., é. n.); A sociáldemokraczia evangéliuma (Bp., é: n.); Weitling Vilmos a legelső német kommunista élete és tanítása (Bp., 1898); Két világ (Bp., é. n.); A munkabérek Magyarországon az 1896 – 1898 években (Bp., 1899); Anarkisták, vagy soczialisták (Bp., é. n.); Kik a hazaárulók (Bp., 1899); A socziáldemokraták tízparancsolata (Bp., é. n.); A mindentudó néplexikon (Elek Sándorral, Bp., 1928). – Irod. Dolmányos István: M. és a koalíció (Ért. a Tört. Tud. köréből, Új sor, 17. sz. Bp., 1960).