Kezdőlap

Révész Bálint (Debrecen, 1816. jan. 16.Debrecen, 1891. okt. 8.): ref. püspök, egyházi szónok. Hazai és németo.-i teológiai tanulmányai után 1844-től debreceni gyakorlati teológiai tanár, 1855-től lelkész. 1871-től a tiszántúli egyházkerület püspöke, a főrendiház tagja. A debreceni főisk.-n sok újítás bevezetője. Az Egyházi Könyvtár (1858 – 60) egyik szervezője. Sok cikke és beszéde jelent meg. – F. m. Isten az én szívemnek kősziklája…. (Imakönyv, Debrecen, 1851); Ünnepi és évszaki egyházi beszédek (Debrecen, 1893). – Irod. Balogh Ferenc: A magyar protestáns egyháztörténet irodalma (Debrecen, 1879); Csiky Lajos: R. B. hátrahagyott irodalmi művei (Debrecen, 1894); Zoványi Jenő: Teológiai Ismeretek Tára (III., Mezőtúr, 1901).