Kezdőlap

Schandl Károly (Bakonybél, 1882. máj. 10.Stanford, USA, 1972. márc. 18.): agrárpolitikus, államtitkár, lapszerkesztő, felsőházi tag. ~ József bátyja. Jogi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1907). Az egyetemi Szent Imre Kör ügyvezető elnöke, 1905-ben az Orsz. Széchenyi Szövetség alapító elnöke, s 1903–05-ben a Keresztény M. Ifjúság c. folyóirat felelős szerk.-je. A M. Gazdaszövetség elnöki referense, ügyvezető titkára, utóbb ig. h.-e. A gazdaköri mozgalom egyik szervezője és irányítója, a Gazdaszövetség és a Barázda c. hetilapok egyik szerk.-je volt. Az októberi forradalmat követően 1918-ban a Földművespárt egyik alapítója és szervezője; 1919–20-ban az Új Barázda felelős szerk.-je. A FKgP programjával a Csongrádi kerület ngy.-i képviselője (1920–27), 1921–28-ban a Földművelésügyi Min. politikai államtitkára. 1925–28-ban az Orsz. Központi Hitelszövetkezet (OKH) alelnöke, majd 1928–1947 között alelnök-vezérig.-ja. Devecser ogy.-i képviselője (1927–31), az Orsz. Mezőgazdasági Kamara alelnöke 1929-től, az Orsz. M. Tejszövetkezeti Központ alapító elnöke (1929–44), a Mo.-i Szövetkezetek Szövetségének elnöki tisztét látta el. A Nemzeti Egység Pártja programjával Devecser ogy.-i képviselője 1926-tól, a felsőház élethossziglan kinevezett tagja (1938. máj.–1944). 1950–52-ben letartóztatásban volt, 1956-ban kivándorolt az USA-ba. – F. m. Károlyi Sándor gr. és a magyar föld (Bp., 1908); Diákszövetkezetek Magyarországon (Bp., 1911); Birtokpolitika és földreform Magyarországon (Bp., 1927); Földbérlő szövetkezetek Magyarországon (Bp., 1937); Falusi szövetkezetek Magyarországon (Bp., 1939); Széchenyi követelése (Bp., 1942); Isten napszámosai (tanulmányok, Bp., 1943).