Kezdőlap

Simonyi Ernő (Zsámbokrét, 1821. dec. 18.Abbazia, 1882. márc. 28.): politikus, történetkutató. Az 1840-es években Nyitra vm. és Bars vm. ellenzékében szerepelt. Részt vett a szabadságharcban, előbb nemzetőr volt, 1849 elején gerillacsapatot szervezett. Komárom kapitulációja után emigrált. Hamburgban, Párizsban, Londonban élt. Angliában mint nevelő helyezkedett el. Növendékével később Párizsba ment és a Sorbonne-on vegytani és természettani tanulmányokat folytatott. 1857-ben visszatérve Angliába elhagyta nevelői állását, Londonba költözött s ott mint magánoktató tartotta fenn magát. Angliai emigrációjában Marx hatása alatt álló szocialista csoporthoz tartozott. Eközben m. vonatkozású történeti iratok felkutatásával foglalkozott. 1868-ban hazatért, ogy.-i képviselő lett, a függetlenségi párthoz tartozott. – F. m. Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból, 1521 – 1717 (Pest, 1859); Angol diplomáciai iratok II. Rákóczi Ferenc korára (Közli S. E. I – III., Pest, 1872 – 1876).